กรมคุมประพฤติ ขอเชิญร่วมลุ้นผู้ชนะเลิศในงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้”

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ กสทช. เชิญร่วมลุ้นการประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้” จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล ลาดพร้าว ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

PR1080

งานประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้” มีรางวัลประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท

พร้อมโล่และเกียรติบัตร โดยเกณฑ์การพิจารณาตัดสินจากความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสื่อในรูปแบบหนังสั้นที่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก ให้สังคมเกิดความเข้าใจยอมรับ และให้โอกาสผู้กระทำผิด นอกจากนี้ ยังมีรางวัล Popular Vote ที่ตัดสินจากผลงานหนังสั้นที่ได้รับยอดกดไลก์ กดแชร์ รวมกันสูงสุด ผ่านการโหวตทาง Facebook กรมคุมประพฤติ Department of Probation

นอกจากนี้ ภายในงานจะได้พบกับผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว คุณนนทรีย์ นิมิตรบุตร คุณธนิตย์ จิตนุกูล คุณบัณฑิต ทองดี และคุณราเชนท์ ลิ้มตระกูล ที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดและมอบรางวัลให้กับน้องๆ ที่ชนะการประกวด ซึ่งกรมคุมประพฤติจะนำผลงานที่ได้รับรางวัล ต่อยอดเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ของกรมคุมประพฤติต่อไป