กรมคุมประพฤติ จัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดหนังสั้น โอกาสที่สังคมมอบให้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “โอกาสที่สังคมมอบให้” ณ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล ลาดพร้าว ภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

- PR500x331 0 - ภาพที่ 1

โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้กำกับชื่อดังของเมืองไทย เป็นผู้มอบรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัล โครงการประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้” มีรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ หนังสั้นเรื่อง วัน เดือน ปี ทีม CHAOS

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ หนังสั้นเรื่อง โอกาสแห่งความเชื่อใจ ทีม KING STUDIO

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้แก่ หนังสั้นเรื่อง ความสำเร็จมาจากไหน ทีม Amelia Studio

รางวัลชมเชย 2 รางวัล
ได้แก่ หนังสั้นเรื่อง แพะนอกคอก ทีม Rolling Thunder
ได้แก่ หนังสั้นเรื่อง ALTERNATIVE CHOICE ทีม Low Budget Production

รางวัล Popular Vote
ได้แก่ หนังสั้นเรื่อง โอกาสแห่งความเชื่อใจ ทีม KING STUDIO

- PR800x540 1 - ภาพที่ 3

โครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “โอกาสที่สังคมมอบให้” มีทีมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 114 ทีม ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วม Workshop อบรมผลิตหนังสั้นจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของกรมคุมประพฤติ และผู้กำกับชื่อดังของเมืองไทย เพื่อให้ผู้ประกวดสามารถต่อยอดความรู้ รวมทั้งมีการพูดคุยเพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวคิดการผลิตหนังสั้นเพิ่มเติม

และสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานหนังสั้นให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท สำหรับหนังสั้นที่ชนะการประกวดจะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมคุมประพฤติ เพื่อสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมในการให้โอกาสผู้กระทำผิดของสังคมต่อไป

นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ผลงานหนังสั้นที่ผ่านเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง 15 เรื่องในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นผลงานที่มีมูลค่าอย่างมหาศาล ที่จะทำหน้าที่สื่อสารไปยังสังคม ให้ทุกคนในสังคมเกิดความตระหนัก เปลี่ยนมุมมอง เปิดใจ ยอมรับ และร่วมกันมอบโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่แก่ผู้กระทำผิด ไม่เพียงแต่จะเป็นการคืนคนดีสู่สังคม แต่ยังเป็นการเติมกำลังใจกับผู้กระทำผิด ให้มีแรงกายและแรงใจต่อสู้ พัฒนาตนเองเพื่อเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญของประเทศ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งประการแรกของโครงการนี้

ด้าน นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ในนามของกรมคุมประพฤติขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “โอกาสที่สังคมมอบให้” ซึ่งมีผู้สนใจเข้าประกวดมากถึง 114 ทีม หนังสั้นเหล่านี้ทำให้เห็นถึงแนวความคิดของเยาวชนที่มองภาพการมอบโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่แก่ผู้กระทำผิดว่าสังคมสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างไร เป็นการสะท้อนมุมมองให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนเขามองภาพสังคมนี้อย่างไร และเราควรช่วยทำให้สังคมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ดีขึ้นอย่างไร

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปเผยแพร่ต่อไป ขอขอบคุณเยาวชนที่ส่งผลงานเข้าประกวด และขอแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รับรางวัลทุกคน รวมทั้งขอชื่นชมผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลว่ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคม จนได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัล และหวังว่า ความสามารถเหล่านี้ จะทำให้น้องๆ ประสบความสำเร็จ และนำไปต่อยอดในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

นับว่าการจัดโครงการประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้” ประสบความสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีเวทีให้ฝึกฝีมือ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานผ่านการทำหนังสั้น เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนักให้สังคมเกิดความเข้าใจ ยอมรับ ให้โอกาสผู้กระทำผิดกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข