กรมคุมประพฤติ เชิญชวน ส่งผลงานประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้”

โครงการประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้” เปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีเวทีให้ฝึกฝีมือ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานผ่านการทำหนังสั้น เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนักให้สังคมเกิดความเข้าใจ ยอมรับ ให้โอกาสผู้กระทำผิด กลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท นอกจากนั้นผลงานของผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้ฉายในโรงภาพยนตร์อีกด้วย

Cheeze Society 800x450

ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th หรือสอบถาม โทร 093-4283636 ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 เมษายน 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– นักเรียน,นิสิต,นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือประชาชนทั่วไป ผู้มีสัญชาติไทย
– ไม่จำกัดเพศ
– อายุไม่เกิน 25 ปี
– สมัครแบบทีม ทีมละ 2-5 คน

รางวัลการประกวด
– รางวัลชนะเลิศ 150,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 100,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
– รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัล Popular Vote 1 รางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลสนับสนุนทีมที่ผ่านเข้ารอบ 15 ทีม จะได้รับรางวัลจำนวนเงิน 15,000 บาท