กรมพลศึกษารับสมัครแข่งขันกระบี่กระบอง มวยไทย ระบบออนไลน์

กรมพลศึกษาจัดแข่งขันกระบี่กระบอง และมวยไทย กีฬาระหว่างโรงเรียน ปี 2564 แบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะกีฬากระบี่กระบองและกีฬามวยไทยอย่างต่อเนื่องและพัฒนาสุขภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การแข่งขันแบ่งเป็นประเภทคู่ชายและคู่หญิง ใน 2 รุ่นอายุ (1) รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ( พ.ศ. 2550) และ(2) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (พ.ศ.2546)

การแข่งขันกระบี่กระบอง มี 2 ประเภท – กระบี่ และ ดาบสองมือ จัดแข่งขันผ่านระบบ Zoom รอบแรก แข่งขันวันที่ 20 ธันวาคม 2564 รอบชิงชนะเลิศ กำหนดแข่งวันที่ 21 ธันวาคม 2564
การแข่งขันมวยไทย มี 2 ประเภท -คีตะมวยไทย ไหว้ครูและทักษะมวยไทย รอบแรก ทีมที่เข้าร่วมต้องส่งคลิปวิดีโอที่อีเมล tazukamazu@gmail.com (ห้ามมิให้มีการตัดต่อ) รอบคัดเลือกวันที่ 22 ธันวาคม 2564 และ

กำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศออนไลน์ผ่านระบบ Zoom วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.dpe.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายกิตติศักดิ์ ร่มเกษ นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ กลุ่มอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยและกีฬาไทย โทร. 02 214 0120ต่อ 2901 หรืออีเมล tazuakamzu@gmail.com หรือ id line : dindee19

นอกจากนี้ กรมพลศึกษา ยังรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กีฬาคาราเต้โด ปี 2564 และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอำเภอคัพ ปี 2565 ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามที่เว็บไซต์ www.dpe.go.th หรือ Page FB : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่มาข้อมูล : สำนักการกีฬา
——————————————————————————————————————————————–
ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
โทร. 0 2214 0120 FB : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา www.dpe.go.th
——————————————————————————————————————————————–

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: กรมพลศึกษา

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง