กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศผลผู้ชนะเลิศ โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2”

กรุงเทพฯ : นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประกาศผล ผู้ได้รับรางวัล ผ่านระบบออนไลน์ในโครงการประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป ให้ความสำคัญกับมารยาทไทย และวินัยจราจรเปิดโอกาสให้ได้มีการใช้พื้นที่การแสดงออกทางความรู้ความสามารถ

ความคิดสร้างสรรค์บนโลกโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ และเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการใช้มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ในการประกาศผลรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดงานได้ใช้การประกาศผลรางวัล ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้น้อง ๆ เข้ามาดูมาลุ้นการประกาศผลในครั้งนี้ ที่พิเศษไปกว่านั้น มีทีมงานไปเซอร์ไพส์น้อง ๆ ที่ชนะเลิศในประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ต่างจังหวัด โดยทางทีมงานได้เป็นตัวแทนไปมอบรางวัลถึงที่เลยทีเดียว

สำหรับทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งหมดในปีนี้ มีจำนวน 267 ทีม โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า 144 ทีม และระดับอุดมศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า อีก 123 ทีม ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรม เชิงปฏิบัติการจาก อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้กำกับภาพยนตร์ และ Youtuber ชื่อดัง เพื่อให้ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบ สามารถต่อยอดความรู้ และเพิ่มความสามารถในการผลิตงาน และปรับปรุงพัฒนางานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสำหรับผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ทั้ง 2 ระดับ จะได้เผยแพร่ผลงานไปสู่สาธารณะทางสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Social Media รวมถึงทางโทรทัศน์อีกด้วย
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. มี ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่าได้แก่
  • ผลงานเรื่องตุ้งแช่ จากทีม PW. Studio โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม จังหวัดหนองคาย
 • รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ได้แก่
  • ผลงานเรื่องนายตัวร้ายกับนายทะเบียน จากทีม Amelia Studio
  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

การประกาศผลรางวัลในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการมอบรางวัล ซึ่งเป็นถ้วยเกียรติยศจากท่านรัฐมนตรีฯ ทั้งนี้ ท่านได้กรุณาแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว สำหรับโครงการ “สัญจรดีวิถีไทย” ซึ่งเป็นการทำคลิปวิดีโอในการส่งเสริมให้เกิดวินัยจราจร การขับขี่อย่างปลอดภัย การใช้ความคิดสร้างสรรค์จากการทำคลิปวิดีโอ ซึ่งในปีนี้ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่ง ที่น้อง ๆ ทั้งในระดับอุดมศึกษา และมัธยมศึกษาได้ส่งผลงานเข้ามาประกวด ในหัวข้อ “ขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้าย” ซึ่งถือได้ว่าได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง จากน้อง ๆทั่วประเทศถึง 267 ผลงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์

และความสนใจที่จะร่วมกันทำคลิปเพื่อที่จะรณรงค์การขับขี่ให้ปลอดภัย มีสำนึกที่ดีต่อสังคม ซึ่งขึ้นชื่อว่าการที่ได้ลงมือทำ หรือว่าการใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดเป็นคลิปวีดีโอ ถือว่าน้อง ๆ ได้อาศัยความตั้งใจ และถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นคลิป ซึ่งในโครงการนี้ จะได้นำผลงานที่ได้รับรางวัล ต่อยอดเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเครือข่าย

ผมขอชื่นชม กับน้อง ๆ ทุก ๆ คน และทุก ๆ ทีม ที่ส่งคลิปเข้าประกวด และแสดงความยินดีกับคลิปที่ได้รางวัล โดยหวังว่าจะเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ และเป็นแรงบันดาลใจต่อไปในการศึกษาเรียนรู้ การเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นอนาคตของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง “สัญจรดีวิถีไทย” ที่ต้องอาศัยทุกคนช่วยกันรณรงค์ให้เป็นนิสัย ทำให้เป็นวิถี

และหัวข้อในปีนี้ มุ่งรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยที่ชัดเจนในเรื่อง “ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” ท้ายนี้ ขอให้ทุกคนตั้งใจศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป”

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า “ผมในนามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและนักศึกษา ที่เข้าร่วมประกวดคลิปโครงการ “สัญจรดีวิถีไทย” ปีที่ 2 ในหัวข้อ “ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” ซึ่งปีนี้มีผู้สนใจเข้าส่งคลิปประกวดมากถึง 267 ทีม คลิปเหล่านี้ทำให้เห็นถึงแนวความคิด ของเด็ก ที่มองภาพของการจราจรในทุกวันนี้ว่า การจะขับรถ ให้มีระเบียบวินัย เกิดความปลอดภัย ควรทำอย่างไร

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการนำไปเผยแพร่กับเยาวชน คนรุ่นใหม่ต่อ ๆ ไป เป็นการสะท้อนมุมมอง ของเด็กเยาวชนต่าง ๆ ให้เห็นว่าเขามองภาพสังคมนี้อย่างไร และเราควรช่วยทำให้สังคมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ดีขึ้นอย่างไร ขอขอบคุณเยาวชนที่ส่งผลงานเข้าประกวด และขอแสดงความยินดีกับเยาวชน ที่ได้รางวัลทุกคน รวมทั้งขอชื่นชมผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลว่า มีความคิดริเริ่ม

และมีทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคม จนได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัลและหวังว่า ความสามารถเหล่านี้ จะทำให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จในอนาคตในไม่ช้า และนำไปประกอบวิชาชีพ หรือทำให้สังคมดีขึ้น ขอฝากทิ้งท้ายไว้ว่า เราคงจะพบกันใหม่ในปีหน้า ก็ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจอยากจะทำคลิปแข่งขันในปีหน้าเตรียมตัวไว้ และมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ กันครับ”

ผลงานชนะเลิศและรองชนะเลิศในระดับต่างๆ มีดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า

 • รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่าได้แก่…
  • ผลงานเรื่องตุ้งแช่ จากทีม PW. Studio โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม จังหวัดหนองคาย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่าได้แก่…
  • ผลงานเรื่องเคยชิน จากทีมคุณตะพาบ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่าได้แก่…
  • ผลงานเรื่องชีวิตฮิปปี้ วิถีสโลว์ไลฟ์ จากทีมมดตะนอยฟิล์ม โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ระดับอุดมศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า

 • รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ได้แก่…
  • ผลงานเรื่องนายตัวร้ายกับนายทะเบียน จากทีม Amelia Studio
  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ได้แก่…
  • ผลงานเรื่องขอยากๆ กว่านี้ได้ปะ จากทีม SIRAS Production
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • วิทยาลัยเทคนิคกาฬสิทธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ได้แก่…
  • ผลงานเรื่อง Not A Toy Story จากทีม KSD. Studio
  • วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จังหวัดนครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บ. พราว ทู พรีเซ้นท์ จำกัด

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง