กวาดรางวัลอีกแล้ว! DEK Film SPU คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อม 3 รางวัลชมเชย คลิปสั้น “ลดอุบัติเหตุทางถนน ทุกคนช่วยได้”

นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ม.ศรีปทุม เจ๋งสุดๆ! ยกก๊วนกวาดรางวัลชนะเลิศ พร้อม 3 รางวัลชมเชย ประกวดคลิปสั้น “ลดอุบัติเหตุทางถนน ทุกคนช่วยได้” ของ คปภ.กทม. พร้อมรับเงินรางวัลรวม 80,000 บาท
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมสะพานพุทธภาพยนตร์ FD62 นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ SPU ที่ประกอบด้วย นายชานนท์ บุญประสิทธิ์ ,นางสาววรรณรัตน์ รัตนเลิศ ,นายราเมศ แสวงศักดิ์ โดยมีอาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ และอาจารย์จิตรเมธ ฉลองพันธรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

ผนึกกำลังโชว์ศักยภาพความรู้และความคิดสร้างสรรค์ผลงานคลิปสั้น คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปสั้น “ลดอุบัติเหตุทางถนน ทุกคนช่วยได้” พร้อมเข้ารับโล่ และเงินรางวัล 50,000 บาท จากนายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องโถงอาคารไอราวัตพัฒนา ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ซึ่งจัดโดย ศูนย์อำนวยอำนวยความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (คปภ.กทม.) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

นอกจากนี้ ทีมนักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดืจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้รับรางวัลชมเชย รวม 3 ทีม จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ “ทีม9 Day” นักศึกษาชั้นปีที่ 2 FD63 ประกอบด้วย นายพรพิพัฒน์ เรืองรัตนพงศ์ ,นายจิรชัย จันทร์ศรี ,นายนิรัติศัย สีดอกบวบ มีอาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้ารับโล่และเงินรางวัล 10,000 บาท

“ทีมหลังบ้าน” นักศึกษาชั้นปีที่ 2 FD62 ประกอบด้วย นางสาวพรชิตา ใจใหญ่ ,นางสาวถลัชนันท์ วงค์ขันธ์ มีอาจารย์กิติพงษ์ จีนะวงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้ารับโล่และเงินรางวัล 10,000 บาท
และ“ทีมเพื่อนบ้าน” นักศึกษาชั้นปีที่ 2 FD62 ประกอบด้วย นายจิรเกียรติเทพ บุญญานุศล ,นายภูรินทร์ แจวเจริญ มีผศ.ชาญวิทย พรหมพิทักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง จัดกิจกรรม “ร่วมรู้ ร่วมคิด ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน คนปลอดภัย ชุมชนเป็นสุข” ได้จัดขึ้นโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานคลิปสั้นความยาว 1 นาที เข้าประกวดในหัวข้อ “ลดอุบัติเหตุทางถนน ทุกคนช่วยได้” เพื่อมุ่งหวังสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนและชุมชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ตลอดจนการปลูกฝังวินัยจราจรในเยาวชน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ลดเหลือน้อยที่สุด ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด รวมทั้งสิ้น 97 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทเยาวชน 68 ผลงาน ประเภทประชาชนทั่วไป 29 ผลงาน โดยผ่านการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญ

unnamed file 0 ubCgtEHdran1 a1 1