กสอ.เร่งสร้างโอกาสในยุคดิจิตอลด้วยฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย

10 มีนาคม 2565 นางเดือนเพ็ญ อาจยุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา สร้างโอกาสในยุคดิจิตอล ด้วยเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag Digital Transformation 101 สำหรับธุรกิจแฟชั่น

ภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมปี 2565 (Thailand Textiles Tag : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย ) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19

- LINE ALBUM สัมมนา Thailand Textiles Tag 10 มีนาคม 2565 220311 109 1 - ภาพที่ 1 - LINE ALBUM 10 มีค65 220311 15 0 - ภาพที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง