กองทรัสต์ WHAIR จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 รายงานผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล หรือ กองทรัสต์ WHAIR ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นำโดยนางสาวจรีพร จารุกรสกุล (กลาง) ประธานกรรมการ ร่วมด้วย นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ และนางสาวจารุชา สติมานนท์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ WHAIR เพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยรับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ WHAIR ประจำปี 2565

edit WHAIR 1800