กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ “ลูกเเม่ไท้ร่วมใจต้านภัยบุหรี่เเละเเอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1”

ชมรมนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ร่วมส่งสื่อเข้าประกวด ในหัวข้อ “ลดละเลิกบุหรี่เเละการดื่มเครื่องดื่มที่มีเเอลกอฮอล์” ความยาวไม่เกิน 2 นาที

ผู้ได้รับการคัดเลือก…

  • ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ
  • ได้รับเงินรางวัล
  • ได้รับเกียรติบัตร
  • ได้รับการเผยเเพร่สื่อผลงาน

สามารถส่งผลงานได้เเล้ว วันนี้ – 18 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 22 สิงหาคม 2564

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ ชมรม New Star Nursing RBRU

- 34920 - ภาพที่ 1

ติดตามเพจ