ขอขอบคุณ! บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด มอบน้ำดื่มสนับสนุน ศูนย์ฉีดวัคซีน SPU

เมื่อเร็วๆนี้ ที่บริเวณด้านหน้าอาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตัวแทนจาก บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ได้นำน้ำดื่มสิงห์ น้ำดื่ม VITAMIN WATER PURRA และ สาหร่ายมาชิตะ จำนวน 50 ลัง มอบให้แก่ทีมอาสาสมัคร บุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษา ศูนย์ฉีดวัคซีน SPU

โดยมีอาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้รับมอบ SPU ขอขอบพระคุณ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนได้รับวัคซีน และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ และบริการประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน SPU ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903 คุณเสาวณีย์ / โทร. 08 5808 7137 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990

#ศูนย์ฉีดวัคซีนSPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #SPU #ศรีปทุม #DEK64 #TCAS #GATPAT #ONET #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #บริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัด