ข้อดีของการเรียนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ SPU

วันนี้ ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือ “ครูตุ่น” ของนักศึกษาหลายๆคน จะมาบอกเล่าข้อดีของการเรียนนิติศาสตร์ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง?

อย่างที่เราทราบๆกัน นิติศาสตร์ ถือเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสาขาหนึ่งก็ว่าได้ อีกทั้งยังเป็นสาขาที่ได้รับการยอมรับอย่างมากเพราะมีโอกาสทางการทำงานสูง แน่นอนว่าการเรียนกฎหมายไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำงานอยู่ในศาลหรือมีอาชีพเป็นทนายความเสมอไป เพราะเราสามารถทำงานที่เกี่ยวกับความยุติธรรมในบริษัทเอกชนหรือทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ได้

นอกจากนี้อาชีพนักกฎหมาย ยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ติดโผ ไม่ตกงาน โดยเฉพาะนักกฎหมายทางด้านธุรกิจหรือทางด้านเทคโนโลยี ดูจะไม่ใช่คำกล่าวที่เกินเลย ยิ่งยุคดิจิตอล เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานการใช้ชีวิตของผู้คน ตลอดจนการทำธุรกิจ ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด

เรายิ่งเห็นบทบาทและความสำคัญของการค้าขายในระบบออนไลน์มากขึ้น ธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากมาย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผลักดันให้นักกฎหมาย เป็นที่ต้องการมากขึ้น ถือเป็นเพื่อนคู่คิดของนักธุรกิจ ช่วยให้การทำธุรกิจเดินหน้าไปอย่างมั่นคง

มีทักษะ การใช้เหตุผลและการคิดวิเคราะห์

ความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนกฎหมาย ทำให้เราสามารถมีการวิเคราะห์สถานการณ์หรือเหตุการณ์ทั้งสองฝ่าย หรือสามารถมองการแก้ไขปัญหาออกเป็นสองด้าน เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดที่ตั้งอยู่บนเหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนั้นยังได้พัฒนาทักษะในการหาเหตุผลของคำตอบ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทักษะทางการสื่อสาร, การแก้ไขปัญหาและการคิดนอกกรอบ ทำให้สามารถประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ในสายอาชีพทุกสายอาชีพได้เป็นอย่างดี
สามารถเรียนรู้ผสมผสานกับสายงานอื่นได้

เรื่องของกฎหมายนั้นสามารถนำไปใช้ได้หลายอย่าง เพราะมีสาขาและหลักสูตรมากมายที่สามารถนำเอากฎหมายเข้าไปปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจ หรือบัญชี เช่น กฎหมายธุรกิจ (Business Law) กฎหมายภาษี (Tax Law) กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Law) ซึ่งถือว่าการเรียนกฎหมายนับเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ เลย

เพราะทุกเรื่องราวต้องอาศัยกฎหมาย

นอกจากการเรียนแล้ว ทุกๆ ที่ในสังคมก็ต้องอาศัยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านบันเทิง ศิลปะก็ยังต้องทำความเข้าใจกับกฎหมาย เพราะฉะนั้นการเรียนกฎหมายจะทำให้เราได้เข้าไปทำความรู้จักในหลายๆ โลก เช่น โลกของการแพทย์ในมุมมองของกฎหมาย เป็นต้น

เราจะเปลี่ยนแปลงโลกด้วยกฎหมาย

การเรียนกฎหมายจะทำให้เราทุกคนได้รู้ถึงสิทธิและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิของมนุษย์และความรับผิดชอบของการเป็นพลเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนย่อมต้องตระหนักหรือทราบถึง ทำให้เกิดการพัฒนาสังคมไปในทางที่ดีขึ้น

ความมั่นคงทางอาชีพ

ใครว่าเรียนนิติศาสตร์แล้วจะต้องทำงานเฉพาะด้านกฎหมาย นอกจากจะสามารถทำงานเป็นทนายแล้ว ก็ยังสามารถทำงานในอื่นๆ ได้ เช่น สายสื่อสาร, วิชาการ, การค้าและอุตสาหกรรม, สังคมสงเคราะห์และการเมือง ยิ่งมีความเชี่ยวชาญในสายกฎหมายมากเท่าไหร่ ความมั่นคงทางการเงินและอัตราเงินเดือนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

เป็นอย่างไรกันบ้าง ครูตุ่นหวังว่าทุกๆคนคงจะได้ความรู้เรื่องข้อดีของการเรียนนิติศาสตร์กันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ ส่วนใครที่มีข้อดีของการเรียนกฎหมายเพิ่ม ก็สามารถนำมาแชร์กันได้นะคะ แล้วพบกันใหม่กับสาระความรู้ในโอกาสต่อๆไปค่ะ บ๊าย บายๆๆๆ

ดูรายละเอียดข้อมูลของคณะนิติศาสตร์ SPUได้ที่! www.spu.ac.th/fac/law/
สมัครออนไลน์ คลิก : www.spu.ac.th/apply/quota65
เรียนนิติดียังไง? หาคำตอบได้ที่นี่! Click: bit.ly/398Bd6J
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #ศรีปทุม #DEK65 #คณะนิติศาสตร์ #LAW #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง