ข้อเสียของฝุ่น PM 2.5 ในมุมมองของสุขภาพ

pm2.5 cover

ฝุ่น PM 2.5 เป็นอนุภาคขนาดเล็กที่อยู่ในอากาศที่เราหายใจเข้าไป ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนเมตร และส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง และการก่อตั้งเมืองที่มีการปล่อยสารเคมีต่างๆ ออกมา ซึ่งฝุ่น PM 2.5 มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหลายด้าน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงข้อเสียของฝุ่น PM 2.5 ในมุมมองของสุขภาพ

ฝุ่น PM 2.5 คืออะไร?

ฝุ่น PM 2.5 เป็นอนุภาคขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนเมตร และมีสารพิษและสารเคมีต่างๆ รวมอยู่ด้วย การสูบหายใจฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ได้มากมาย

ข้อเสียของฝุ่น PM 2.5

  1. อาการผิดปกติของทางเดินหายใจ

ฝุ่น PM 2.5 สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ และเมื่อเข้าสู่ปอด อาจทำให้เกิดการอักเสบของหลอดลม และการเสียดสีของปอดได้ ทำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินหายใจ เช่น หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก ไอ หรือมีน้ำมูกออกมาตลอดเวลา

  1. การเสียดสีของปอด

การสูบหายใจฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดการเสียดสีของปอดได้ ซึ่งเป็นอาการที่มีความรุนแรงและทำให้ผู้ป่วยรับการรักษาเป็นเวลานาน อาการเสียดสีของปอดสามารถทำให้เกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคเบาหวานได้

  1. การเสียชีวิต

ฝุ่น PM 2.5 สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ได้มากถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะกับผู้ที่มีโรคปอดหรือโรคทางเดินหายใจอื่นๆ