คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม เปิดอบรมออนไลน์ 4 หลักสูตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non degree รุ่นที่ 3

เริ่มแล้ว! เปิดการฝึกอบรม ออนไลน์ กับ 4 หลักสูตรโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 3 โดย คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เปิดโครงการฝึกอบรม Reskill & Upskill กับ 4 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลอาร์ตส์ CHARACTER DESIGN FOR ART TOY , หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการพัฒนาเกม GAME DEVELOPMENT Project Management ,หลักสูตรสำหรับคนที่ต้องการเป็นมาสเตอร์ด้านคาแรกเตอร์แอนิเมชัน ADVANCED CHARACTER ANIMATION TRAINING FOR PROFESSIONAL และหลักสูตรการออกแบบกราฟิกชั้นสูง ADVANCED GRAPHIC DESIGN

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ผ่านโปรแกรม ZOOM ONLINE เมื่อเร็วๆนี้

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #ศรีปทุม #DEK64 #คณะดิจิทัลมีเดีย #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #บัณฑิตพันธุ์ใหม่ #Reskill&Upskill

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง