คณะบัญชี SPU ถ่ายทอดความรู้ออนไลน์ “อาชีพในฝันของนักบัญชี”

อาจารย์จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การบัญชีมืออาชีพ S-PAC และอาจารย์กิตติยา จิตต์อาจหาญ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม จัดการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM หัวข้อ “อาชีพในฝันของนักบัญชี” ให้กับนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ปวช.- ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับฟังเมื่อเร็วๆนี้

1 iSQDjkucpV7W

ok ปก บัญชี 0