ความสำเร็จล่าสุดของ LONGi ด้านเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเฮเทโรจังค์ชันแบบผลึกซิลิคอน ลงนิตยสารเนเจอร์: บางกว่ากระดาษ A4

LONGi new Logo

ซีอาน, จีน, 7 เมษายน 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — ไม่นานมานี้ LONGi ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจียงซูและมหาวิทยาลัยเคอร์ตินที่ออสเตรเลียในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเฮเทโรจังค์ชันแบบผลึกซิลิคอนแผงแรกที่มีความยืดหยุ่นสูงและอัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักสูง ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติชื่อเนเจอร์ ในชื่อ “เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนที่ยืดหยุ่นซึ่งมีอัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักสูง”

ปัจจุบันเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนเป็นเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ก้าวหน้าเต็มที่และใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด และเป็นตัวเลือกการผลิตไฟฟ้าที่คุ้มค่าที่สุดในภูมิภาคส่วนใหญ่ของโลก แม้ว่าในปัจจุบันเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนจะมีสัดส่วนมากกว่า 95% ของตลาดเซลล์แสงอาทิตย์ แต่ก็ยากที่จะนำไปใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการน้ำหนักวัสดุต่ำหรือความยืดหยุ่นของวัสดุสูง เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ลอยอยู่ในทะเล หลังคาโค้ง ดาวเทียม ยานอวกาศ และโดรน จำเป็นต้องลดน้ำหนักของเซลล์แสงอาทิตย์และเพิ่มความยืดหยุ่น

ดังนั้น การลดความหนาของแผ่นซิลิคอนให้มีความหนาน้อยกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนทั่วไป และการรวมข้อดีของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางเข้ากับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนจึงเป็นประเด็นสำคัญของการศึกษาจำนวนมาก นอกจากนี้ เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่ประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน (PCE) ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนบางที่ศึกษาทั้งหมด (55-130 ไมครอน) ยังคงอยู่ในช่วง 23.27% -24.70% และเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ประสิทธิภาพการแปลงโฟโตอิเล็กทริกของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผนึกซิลิคอนสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่เกิน 26% ได้

ในการศึกษานี้ ทีมงานจาก 3 ฝ่ายได้ร่วมมือกันพัฒนากระบวนการใหม่ เช่น การขัดล้างส่วนต่อประสานพื้นผิว และการเติมสารเจือปนในหน้าสัมผัสเพิ่มขึ้น ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ทั้งห้าที่มีความหนาตั้งแต่ 57 ไมครอนถึง 125 ไมครอน มีประสิทธิภาพในการแปลงมากกว่า 26% โดยสูงสุดอยู่ที่ 26.81% เซลล์ที่มีความหนา 57 ไมครอนมีอัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนัก 1.9 วัตต์ต่อกรัม และมีรัศมีความโค้ง 19 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักอยู่ที่ 2-3 เท่าของอัตราส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้รับการรับรองโดยสถาบันวิจัยพลังงานเฮมลิน (Hamelin Solar Energy Research Institute) ซึ่งเป็นสถาบันทดสอบที่เชื่อถือได้จากประเทศเยอรมนี

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนที่จะกลายเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางที่มีความยืดหยุ่นและสภาพพลาสติกสูง ซึ่งสามารถผ่านการเสียรูปได้หลากหลาย เช่น การโค้งงอและการม้วนงอ ในทางตรงกันข้าม เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนแบบดั้งเดิม (≥ 150 ไมครอน) จะมีการผิดรูปเล็กน้อย

เนเจอร์เป็นหนึ่งในวารสารวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกและเป็นวารสารสหสาขาวิชาการที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด วารสารนี้ได้รับการจัดอันดับที่ 1 ในด้านปัจจัยกระทบของสาขาสหวิทยาการเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน และผลงานวิจัยที่สำคัญและล้ำหน้าที่สุดหลายชิ้นได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบของข้อความสั้นในวารสารดังกล่าว

เกี่ยวกับ LONGi

LONGi ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำของโลก เน้นที่การสร้างมูลค่าเพื่อลูกค้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงพลังงานเต็มรูปแบบ

ภายใต้พันธกิจ ‘การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างโลกสีเขียว’ LONGi ได้ทุ่มเทให้กับนวัตกรรมเทคโนโลยี และก่อตั้งภาคธุรกิจ 5 ภาค ครอบคลุมเซลล์และโมดูลแผ่นซิลิคอนเชิงเดี่ยวและโซลูชันจำหน่ายพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โซลูชันพลังงานสีเขียว และอุปกรณ์ไฮโดรเจน บริษัทได้ขัดเกลาความสามารถในการจัดหาพลังงานสีเขียวและเมื่อเร็ว ๆ นี้ยังได้นำผลิตภัณฑ์และโซลูชันไฮโดรเจนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ทั่วโลกอีกด้วย

www.longi.com 

 

View original content to download multimedia: Read More