คาราบาวตะวันแดง ผู้ผลิตสินค้ามาตรฐานระดับโลกคว้า 2 รางวัล

Lazada

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด รับรางวัล Chachoengsao Labour Management Excellence Award 2021 จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วย 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) และรางวัลสถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ประจำปี 2564

- CBG - ภาพที่ 1

นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด เปิดเผยว่า การได้รับรางวัลดังกล่าวตอกย้ำถึงบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อแรงงานที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบทางสังคม

ที่มุ่งเน้นถึงการสร้างระบบการจัดการให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อการดำเนินงาน ด้วยการมีระบบการจัดการที่ชัดเจน

และตอกย้ำถึงการเป็นสถานประกอบกิจการที่สามารถดำเนินงานผ่านระบบการจัดการ สิทธิมนุษยชน สภาพการจ้าง สวัสดิการ และความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และพร้อมก้าวสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับพิธีมอบรางวัล Chachoengsao Labour Management Excellence Award 2021 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และมีนายประสิทธิ์ ปาตังคะโร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบกิจการ และสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลฯ

จัดขึ้นโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณสถานประกอบกิจการในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564

นายกมลดิษฐ กล่าวว่า นอกจากมาตรฐานด้านแรงงานที่บริษัทดำเนินการอย่างเข้มข้นแล้ว ตลอดเวลาที่ผ่านมา ยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือชุมชนรอบอำเภอบางปะกง ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานผลิต โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนรอบข้าง

รวมถึงมีแผนในการจัดโครงการต่างๆ ที่ครอบคลุมด้านการศึกษา ดนตรี และกีฬา อาทิ ฝึกสอนฟุตบอล, สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม และชุมชนรอบอำเภอบางปะกง

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มของคาราบาว กรุ๊ป โดยโรงงานทั้งหมดตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในพื้นที่ 180 ไร่ ประกอบด้วยโรงงานผลิตขวดแก้ว (APG) โรงงานบรรจุสินค้าเครื่องดื่มชูกำลัง (CBD) โรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียม (ACM) และโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง ฉลาก และฟิล์มใส (APM)

ซึ่งทั้งหมดเป็นฐานการผลิตแบบครบวงจรของคาราบาว เพื่อผลิต และจัดส่งสินค้าเครื่องดื่มทั้งที่จำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปยังประเทศต่างๆ อีกกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

#คาราบาว #คาราบาวแดง #Carabao #CarabaoGreenApple#สินค้าระดับโลก #แบรนด์ระดับโลก #WorldClassProduct #WorldClassBrand

ติดตามเพจ