“คิงสเตลล่า กรุ๊ป” พิชิต 2 รางวัลเกียรติยศ และครองแชมป์ 4 ปีซ้อน สถานประกอบการดีเด่น อย. Quality Award 2023 บทพิสูจน์ “ผู้นำ” ตลอด 6 ทศวรรษ

บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด (King Stella Group Co.,Ltd. หรือ KSG) ผู้บุกเบิกธุรกิจผลิตและจำหน่ายสเปรย์ปรับอากาศรายแรกในไทยที่ประกอบธุรกิจมากว่า 60 ปี ครอบคลุมกลุ่มสินค้า Air Care, Home Care, Car Care, Pet Care และ Personal Care พิสูจน์ความมุ่งมั่นตั้งใจ คว้า 2 รางวัล “Best of the Best สถานประกอบการดีเด่นด้านวัตถุอันตราย ประจำปี 2566” และ “รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านเครื่องสำอาง ประเภททั่วไป ประจำปี 2566” ในงานประกาศรางวัล “อย. Quality Award 2023” โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตอกย้ำการเป็นผู้ประกอบการที่รักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นเลิศด้วยดีมาโดยตลอดและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่น ต่อเนื่อง 4 ปี

ksgfdaqualityaward01

นางวิลาสินี กิตติเกษมศักดิ์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวภายหลังเข้ารับรางวัลว่า “คิงสเตลล่า กรุ๊ป หรือ KSG เราคือผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ที่ใช้ในบ้านและรถยนต์, ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ซึ่งผลิตภายใต้มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน ได้คุณภาพและมีความปลอดภัย ซึ่งมีการรักษามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรอง GMP จากอย. ตั้งแต่ปี 2552 ตลอดจนการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2015, ISO 17025:2017, HALAL, การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย Green Industry Level 3 และ Carbon Footprint of Product เพื่อควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ KSG ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้เข้ารับรางวัลอีกครั้งในปีนี้ ซึ่งประกอบด้วย

– รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านเครื่องสำอาง ประเภททั่วไป ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับต่อเนื่องมาตั้งแต่ 2565 (2 ปีต่อเนื่อง)
– รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านวัตถุอันตราย ประเภท Best of the Best ประจำปี 2566 ซึ่งบริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด ได้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 – 2564 และในปี 2565 ได้รับรางวัลประเภท 3 ปีติดต่อกัน จนนำมาสู่รางวัลในระดับประเภท Best of the Best ในปี 2566 ตามลำดับ ถือเป็นการการันตีว่า คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด เป็นสถานประกอบการที่รักษาคุณภาพและมาตรฐานอันเป็นเลิศด้วยดีมาโดยตลอด เป็นเวลา 4 ปี

นายชุติพนธ์ กิตติเกษมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและต่อยอด เพื่อก้าวสู่รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 วางเป้าหมายการเข้าโครงการเพื่อรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายในกลุ่มผลิตอื่นๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้ในบ้านและรถยนต์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค และรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านเครื่องสำอาง 3 ปีติดต่อกัน เพื่อตอกย้ำการเป็นองค์กรชั้นนำที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามแนวทางบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโปร่งใส เป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้บริโภค คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานของการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

นอกจากนี้ เรามุ่งมั่นเพื่อต่อยอดศักยภาพสู่มิติอื่นๆ อีก อาทิ การพัฒนาด้านนวัตกรรมสินค้าที่สร้างสรรค์ เนื่องด้วยยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนไป ทำให้เราต้องออกแบบและคิดค้นนวัตกรรมสินค้าที่แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของบริษัท “Empower Better Living for All ส่งต่อชีวิตที่ดีกว่า สร้างสรรค์คุณค่าเพื่อทุกคน” ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุงและสร้างสรรค์สินค้าจนเกิดเป็นนวัตกรรม ครอบคลุมการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ด้วยการใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ Biodegradable เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการระบบการผลิตภายในองค์กร ด้วยการใช้พลังงานทดแทน เช่น การใช้พลังงานสะอาดด้วยการติดตั้ง Solar Rooftop 300 kWh ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 222,395 kgCO2e, การใช้ระบบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (พาราโบลาโดม) ในการผลิตสินค้า และการใช้กังหันลมพลังงานแสงอาทิตย์หรือเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย เพื่อเติมอากาศให้กับคลองสาธารณะในชุมชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา อีกทั้ง การวางแผนการมุ่งสู่ คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO ; carbon footprint organization) ซึ่งปัจจุบันได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP ; Product Carbon Footprint)”

“ในฐานะ หนึ่งในผู้ประกอบการ ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่จัดให้มีการมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ให้เป็นพลังผลักดันอันมีค่า แก่เหล่าผู้ประกอบการไทย ในการพัฒนาศักยภาพและสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจในระดับโลกอย่างต่อเนื่องและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” นายชุติพนธ์ ทิ้งท้าย

สำหรับรางวัล “อย.ควอลิตี้ อวอร์ด” ปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ มอบให้แก่สถานประกอบการดีเด่นและผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นจากทั่วประเทศ โดยในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัลมีผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการทั่วประเทศได้รับรางวัลรวม 72 รางวัล ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น 32 รางวัล และสถานประกอบการดีเด่น 40 รางวัล นี้