งานสัมมนาออนไลน์ แถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. 2565

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ขอเชิญร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์ แถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นโยบายพัฒนาตลาดทุนไทย กลไกการพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19” พร้อมด้วย นายพิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พร้อมรับฟังการเสวนาหัวข้อ “แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. กับทิศทางเศรษฐกิจและตลาดทุนปี 2565″ โดย นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ นายศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ดำเนินรายการโดย นางสาวศิรัถยา อิศรภักดี ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 8.45 – 12.00 น. รับชมผ่าน Facebook Live ”สำนักงาน กลต.” : https://www.facebook.com/sec.or.th และ Youtube “ThaiSEC” : https://www.youtube.com/c/ThaiSEC

- ThaiSEC 2022 03 18 091742 - ภาพที่ 1

ติดตามเพจ