จำหน่ายเครื่อง CNC มือสองสำหรับผู้เริ่มต้นกิจการ

บริษัท โอนิ อินเตอร์เทรด จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ผู้ก่อตั้ง คือ คุณอภิสิทธิ์ แตงถมยา และ คุณนาราภัทร ติรธนภัทร ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความต้องการเทคโนโลยีเครื่องจักรของตลาดในยุคปัจจุบัน ด้วยการริเริ่มการนำเข้าเครื่องจักร CNC และ Cutting Tools ที่ได้มาตรฐาน ใช้สำหรับการผลิตชิ้นงานอุตสาหกรรม ด้วยความเชี่ยวชาญ และชำนาญงานทางด้านอุตสาหกรรม พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

บริษัทฯ มีบริการรับซ่อมเครื่องจักร CNC จัดหาอะไหล่เพิ่มเติม และอบรมการใช้งานเครื่องจักรใหักับลูกค้า โดยทีมวิศวกรและทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ความมุ่งมั่นขององค์กร

เพื่อสินค้าที่มีคุณภาพ (Quality) เรามุ่งมั่น สรรหา และพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพในระดับสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีและความปลอดภัย ในเรื่องของคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ความซื่อตรงต่อลูกค้า (Honesty) เราพร้อมอยู่เคียงข้างธุรกิจคุณ ด้วยความเข้าใจและจริงใจในการบริการ ตอบโจทย์ในทุกรายละเอียดอย่างรวดเร็วและตรงจุด จนทำให้สามารถครองใจลูกค้ามาอย่างยาวนาน

นวัตกรรม (Innovations) เราพร้อมสรรสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของท้องตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของคุณ พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ จนประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

ความปลอดภัย (Safety) เรามุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ด้วยทีมงาน ทีมวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีประสบการณ์ยาวนาน พร้อมให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และคำแนะนำในทุกกระบวนการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและตลาดในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ เท่าทันกับเทคโนโลยีอันทันสมัย และสรรสร้างธุรกิจอุตสาหกรรม กลุ่ม SME ที่เริ่มก่อตั้งใหม่ ด้วยการเปิดระบบผ่อนเครื่องจักรอุตสาหกรรม จำหน่ายเครื่อง CNC สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ลดภาระค่าใช้จ่าย พร้อมต่อยอดธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สินค้าและบริการ
– CNC Machine Center (Vertical & Horizontal)

– CNC Turning Center / CNC Lathe

– Vertical Lathe

– Drilling Tapping Center

– Double Column Machine

– CNC Wire cut EDM (JAPAN)

– CNC Wire cut EDM (TAIWAN)

– EDM Machine

“เพราะเรา คือ ผู้นำทางด้านเครื่องมือและเครื่องจักรอุตสาหกรรม CNC อย่างแท้จริง
บริษัท โอนิ อินเตอร์เทรด จำกัด ”
เจ็บที่ใครไม่ว่า แต่จบที่ โอนิ ที่เดียว

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Patty

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง