ชวนดูหนัง-ฟังเสวนา AI ฟรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Brainpower Symposium “Artificial Intelligence: crucial time or the closure of humanity : AI จุดเปลี่ยน หรือ จุดจบของมนุษยชาติ พร้อมชมภาพยนตร์ เรื่อง “Simulant” ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ที่ 14 Paragon Cineplex ชั้น 5

สกสว. ขอนำทุกท่านมาร่วมกันค้นหาคำตอบ กับการดำเนินการของกองทุน ววน. และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ถึงผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน AI และการเตรียมความพร้อมของกำลังคนในอนาคตด้าน AI พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปกับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาในงาน

📌 ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpWfGAUB6BQ5n-xw9l3aTsUhHee1wCY3_NpoMsQdvDGQS-GQ/viewform?usp=sf_link

“แล้วมาเจอเจนิส AI มาสคอต ในงานนะคะ”

#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สกสว #ThailandScienceResearchandInnovation #TSRI #Artificial_Intelligence #AI #BrainPowerSymposium #Simulant

krapalm 2023 08 23 064648