ซัมซุงรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 26 เสริมพลังคนตาบอด พัฒนาไปด้วยกัน อย่างสร้างสรรค์และเท่าเทียม

Samsung TAB Award 1

กรุงเทพฯ, 26 เมษายน 2566 – ซัมซุงรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนการดำเนินงานให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยมี นายจองชุง ปาร์ค ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เป็นตัวแทนในการรับโล่ประกาศเกียรติคุณ อนุกูล ปิดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานพิธีและคนมอบโลห์ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

image002 8

ซัมซุงได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 3  ด้วยเพราะความคำนึงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และมอบการบริการที่ครอบคลุมและใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้เข้าถึงผู้ใช้ทุกกลุ่ม โดยผลิตภัณฑ์ของซัมซุงมีฟีเจอร์ที่รองรับการใช้งานสำหรับกลุ่มผู้พิการทางสายตาอย่างครอบคลุม พร้อมทั้งมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาการใช้งานเมนู TalkBack / Voice Assistant เพื่อช่วยทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้งานอุปกรณ์และเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น โดยในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายนของทุกปี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้คนพิการทางสายตาเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆ ทั้งในการดำรงชีวิตและการงานอาชีพ อีกทั้งยังเป็นเวทีให้แก่คนพิการทางสายตาทั่วประเทศได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในรูปแบบการจัดงานทั้งออนไซต์และออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มคนพิการทางสายตาทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่มีข้อจำกัด โล่ประกาศเกียรติคุณเป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรและธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ตลอดจนหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการทางสายตาในทุกด้าน

Samsung TAB Award 3

ในงานสมัชชาคนตาบอด ซัมซุงยังได้ออกบูทมอบบริการและสิทธิพิเศษสำหรับคนพิการทางสายตา สอนการใช้งานฟังก์ชัน TalkBack / Voice Assistant บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ซัมซุงกาแลคซี่ การตั้งค่าตัวเครื่อง การตรวจเช็คสมาร์ทโฟนด้วยโปรแกรมพิเศษของซัมซุงจำนวน 72 รายการ แก้ไขปัญหาเบื้องต้น และมอบส่วนลดซัมซุงกาแลคซี่ 25% ให้กับผู้เข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2566

โดยซัมซุง มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน “Everyday Sustainability” และต่อยอดความร่วมมือกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  พร้อมส่งเสริมให้ผู้พิการทางการมองเห็นสามารถใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมต่อไป

โดยผู้พิการทางสายตาผู้ที่เข้ารับบริการบูทของซัมซุง เผยว่า “อยากให้ทางซัมซุงมาออกบูธอีกเพราะทางซัมซุงมาช่วยแก้ไขปัญหาและยังแนะนำการใช้งานเพิ่มเติม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก ทำให้มีความเข้าใจในการใช้งานตัวเครื่องและทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น ทั้งการใช้งานใช้แอปพลิเคชั่นและฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆในชีวิตประจำวัน และยังมีเทคโนโลยีที่พัฒนาแล้ว ทำให้คนตาบอดสามารถให้งานฟังก์ชั่น Talkback ได้สะดวก และเสถียรมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการตอบสนองการสัมผัสที่ทำให้คนตาบอดใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้น”