ซัมซุงร่วมมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดคอร์สพัฒนาทักษะช่างแอร์ไทย พร้อมผลักดันสู่ช่างแอร์มืออาชีพ

image002 5 1

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ลงนามความร่วมมือในการจัดทำคอร์สฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ เพื่อพัฒนาศักยภาพ พร้อมยกระดับทักษะฝีมือให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมให้ช่างมีใบรับรองตามกฎหมาย เพื่อตอบรับความต้องการของตลาดที่กำลังขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

คอร์สฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศนี้ ประกอบไปด้วย การติดตั้ง การซ่อม และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 18 ชั่วโมง หรือ 3 วัน แบ่งเป็นการอบรม 2 วัน และการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติอีก 1 วัน เมื่อผ่านการฝึกอบรมและการสอบเรียบร้อยแล้วช่างฝีมือจะได้รับใบประกาศนียบัติร่วมระหว่างซัมซุงและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อนำไปทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งทางซัมซุงจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาติต่อไป

image003 6 image004 6

การฝึกอบรมรอบทดสอบ ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชลบุรี

ในปีนี้ทางโครงการฯ มีแผนที่จะทำการฝึกอบรมทั้งหมด 5 รุ่น รุ่นละ 20 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัท ไทยซัมซุง จังหวัดชลบุรี ก่อนที่จะขยายผลการฝึกอบรมไปยังสาขาทั่วประเทศต่อไปในอนาคต โดยการอบรมรุ่นที่ 1 จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมภายใต้มาตรฐานการฝึกที่ปลอดภัยรองรับสถานการณ์โควิด-19 โดยจะเปิดรับสมัครช่างฝีมือสาขาเครื่องปรับอากาศเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม ทดสอบ และประเมินความรู้ความสามารถกับทางซัมซุง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามขั้นตอนการสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line @samsungacinstaller เพื่อเป็นเพื่อนกับ “ชมรมช่างแอร์ซัมซุง”

image005 8 image012 1

การฝึกอบรมรอบทดสอบ ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชลบุรี

ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาทักษะฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศไทยเพื่อให้มีศักยภาพและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พร้อมสร้างความปลอดภัยแก่ช่างและผู้รับบริการ ตลอดจนรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาทักษะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engines of Growth)