“ซาไลน์ วอเตอร์ คอนเวอร์ชัน คอร์ปอเรชัน” ของซาอุดีอาระเบียร่วมรำลึกถึงวันน้ำโลกด้วยการเรียกร้องความร่วมมือจากนานาประเทศ

SWCC Logo

ริยาด ซาอุดีอาระเบีย, 22 มีนาคม 2567 /PRNewswire/ — ตามที่องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้วันน้ำโลก (World Water Day) ตรงกับวันที่ 22 มีนาคม บริษัทซาไลน์ วอเตอร์ คอนเวอร์ชัน คอร์ปอเรชัน (Saline Water Conversion Corporation หรือ SWCC) ของซาอุดีอาระเบียรับบทบาทสำคัญระดับแนวหน้า เพื่อจัดการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนานาประเทศ ในปีนี้ SWCC ย้ำจุดยืนความมุ่งมั่นที่มีต่อการสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือกันและความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับธีม “น้ำเพื่อสันติภาพ” ที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ

His Excellency Eng. Abdullah bin Ibrahim Alabdulkarim
His Excellency Eng. Abdullah bin Ibrahim Alabdulkarim

ทั้งนี้ SWCC ในฐานะผู้ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและในโอกาสครบรอบปีที่ 50 ในปีนี้ ก็ยังคงทุ่มเทให้การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ และส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์เพื่อจัดการกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในระดับโลก

วันน้ำโลกเป็นวันที่ย้ำเตือนให้เห็นความสำคัญของการร่วมมือกันทั่วโลกเพื่อจัดหาน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ ประชากรกว่าสามพันล้านคนทั่วโลกต้องพึ่งพาแหล่งน้ำที่ไหลผ่านข้ามพรมแดนประเทศต่าง ๆ แม้ว่าจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แต่ก็มีประเทศที่ใช้ทรัพยากรน้ำร่วมกันเพียงไม่กี่ประเทศที่จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ

ท่ามกลางความท้าทายดังกล่าว SWCC จึงเน้นย้ำว่าเราต้องส่งเสริมให้เกิดการพูดคุยและความร่วมมือในกลุ่มประเทศต่าง ๆ อย่างเร่งด่วนเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาด้านน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันแนวปฏิบัติบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืนเกิดความก้าวหน้า และบรรเทาผลกระทบต่อแหล่งน้ำที่มีเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยใช้โครงการริเริ่มต่าง ๆ เช่นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการร่วมแบ่งปันความรู้

“ภารกิจของเราที่ SWCC อยู่นอกเหนือจากเพียงแค่จัดหาน้ำจืดจากน้ำทะเล แต่ยังเป็นการดูแลปกป้องทรัพยากรที่สำคัญยิ่งให้แก่คนรุ่นอนาคต เราใช้ความร่วมมือในระดับโลกและการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการกำหนดอนาคตของภาคการผลิตน้ำ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ปี 2573 ของซาอุดีอาระเบียที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เราสามารถรับประกันความมั่นคงทางน้ำและสร้างอิทธิพลทั่วโลก” ฯพณฯ วิศวกร อับดุลเลาะห์ บิน อิบราฮิม อัล-อับดุลการิม (Abdullah bin Ibrahim Al-Abdulkarim) ผู้ว่าการ SWCC และรองประธานคณะกรรมการของ SWCC กล่าว

ทั้งยังเสริมว่า “เนื่องในโอกาสวันน้ำโลก เราขอเรียกร้องให้รัฐบาล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาคมโลกให้ความสำคัญกับการร่วมมือจัดการน้ำเพื่อแก้ไขวิกฤติด้านน้ำทั่วโลกในลำดับต้น ๆ”

จากความมุ่งมั่นของ SWCC และราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียที่มีต่อการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้เกิดการเจรจาพูดคุย ในเดือนกันยายน 2566 เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด (His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud) มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ทรงประกาศจัดตั้งองค์การน้ำโลก (Global Water Organization) โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงริยาด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความร่วมมือและช่วยเหลือรัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ในการจัดหาน้ำอย่างยั่งยืนทั่วโลก

องค์การน้ำโลกที่จัดตั้งขึ้นใหม่จะหนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ รวมทั้งผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ทั้งยังจะส่งเสริมการจัดตั้งและจัดหาเงินทุนให้แก่โครงการที่มีความสำคัญระดับสูง ซึ่งสอดคล้องตามความมุ่งมั่นของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในการจัดหาเงินทุน 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการด้านน้ำและผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลทั่วทั้งสี่ทวีป

ในส่วนของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีน้ำและความก้าวหน้าในการวิจัย (Water Technologies Innovation Institute and Research Advancement) หรือ WTIIRA ซึ่งเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนาของ SWCC โดยเฉพาะ จะมุ่งจุดสนใจที่การระบุวิธีแก้ปัญหาความท้าทายที่สำคัญต่าง ๆ ในสาขาสิ่งแวดล้อมและน้ำ รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับน้ำทั่วไป ทั้งนี้ สถาบัน WTIIRA เปิดตัวในปี 2530 โดยเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจทวีปอเมริกาในโครงการข้อตกลงกับซาอุดีอาระเบีย (Saudi Agreement Program Inter-American Economic Cooperation)

SWCC ยังคงสืบสานภารกิจที่จะสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาคมนานาชาติ โดยเข้าร่วมงานระดับโลกต่าง ๆ เช่น การประชุมน้ำโลกครั้งที่ 10 ในบาหลี การประชุมสมาคมน้ำโลก IWA (IWA World Water Congress) และงานมหกรรมในเมืองโตรอนโต เพื่อร่วมแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ นอกจากนี้ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียยังเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมน้ำโลกครั้งที่ 11 ในปี 2570 ด้วย

กิจกรรมของ SWCC จึงมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี สนับสนุนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการน้ำ และเน้นย้ำความสำคัญของการร่วมมือกันของนานาชาติเพื่อร่วมระดมพลแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เพื่อคงรักษา “แรงกระเพื่อมในเชิงบวก” ตามที่องค์การสหประชาชาติอธิบายไว้โดยสรุปเกี่ยวกับวันน้ำโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SWCC และโครงการริเริ่มต่าง ๆ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.swcc.gov.sa/en 

เกี่ยวกับ SWCC 

บริษัทซาไลน์ วอเตอร์ คอนเวอร์ชัน คอร์ปอเรชัน (Saline Water Conversion Corporation หรือ SWCC) ก่อตั้งในปี 2517 เป็นหน่วยงานรัฐที่เป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น และได้รับมอบหมายให้จัดหาและจัดส่งน้ำให้แก่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

ทั้งนี้ SWCC เป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันมีความสามารถในการผลิตอยู่ที่ 11.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และรับรองว่าจะสามารถจัดหาน้ำประปาให้แก่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ด้วยโรงงานผลิตน้ำจืดกว่า 33 แห่ง และโรงงานผลิตน้ำกลั่น 139 แห่งทั่วประเทศ

เนื่องจากให้บริการที่มีความสำคัญเช่นนี้ SWCC จึงรับบทบาทสำคัญอย่างสูงในการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบีย และให้การสนับสนุนแผนวิสัยทัศน์ปี 2573 ที่ตั้งเป้าหมายสูงอย่างท้าทาย

เว็บไซต์ https://swcc.gov.sa

ภาพ – https://mma.prnasia.com/media2/2368537/Image.jpg?p=medium600
โลโก้ – https://mma.prnasia.com/media2/2368538/SWCC_Logo.jpg?p=medium600

 

 

View original content to download multimedia: Read More