ซิโนเปคสรุปรายงานประจำปี 2566 ด้วยรายได้สูงถึง 4.4481 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 14.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน

SINOPEC Logo

ปักกิ่ง, 27 มีนาคม 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — บริษัทไชน่า ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคอล คอร์ปอเรชัน (China Petroleum & Chemical Corporation) หรือ “ซิโนเปค” (Sinopec) (HKG: 0386) ได้ยื่นแสดงรายงานประจำปี 2566 และเปิดเผยรายได้จากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards: IFRS) ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 3.21 ล้านล้านหยวน (4.4466 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน 8.6828 หมื่นล้านหยวน (1.203 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 14.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 5.831 หมื่นล้านหยวน (8.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.487 หยวน

Sinopec Files 2023 Annual Report, Hits USD 444.81 Billion Revenue with 14.5 Percent Year-On-Year Growth
Sinopec Files 2023 Annual Report, Hits USD 444.81 Billion Revenue with 14.5 Percent Year-On-Year Growth

ตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับองค์กรธุรกิจของจีน (Chinese Accounting Standards for Business Enterprises: ASBE) กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ของซิโนเปคอยู่ที่ 6.0463 หมื่นล้านหยวน (8.37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 0.505 หยวน ซิโนเปคมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 1.61475 แสนล้านหยวน (2.237 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2566 เพิ่มขึ้น 38.9 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี

ซิโนเปคทำลายสถิติสูงสุดในแง่ของการผลิตเทียบเท่าของน้ำมันและก๊าซ ปริมาณการแปรรูปน้ำมันดิบ และปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันผ่านกรรมวิธีในประเทศทั้งหมด:

  • ผลิตน้ำมันและก๊าซเทียบเท่า 70.92 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.1 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี
  • ผลิตก๊าซธรรมชาติได้ 3.79 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 7.1 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี
  • แปรรูปน้ำมันดิบ 258 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.3 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี
  • จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านกรรมวิธีจำนวน 188 ล้านตันในจีน เพิ่มขึ้น15.8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี
  • ผลิตเอทิลีน 14.314 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี

ซิโนเปคเป็นผู้นำด้วยกลยุทธ์แบบบูรณาการซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความได้เปรียบของเครือข่าย และการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ซิโนเปคยังคงเสริมความแข็งแกร่งให้กับการสำรวจ และประสบความสำเร็จในการค้นพบครั้งสำคัญในโซนใหม่ของซุ่นเป่ย ในแอ่งทาริม ซึ่งเป็นก๊าซมีเทนที่แทรกอยู่ในถ่านหินลึกในแอ่งออร์ดอส พร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนาโครงการใต้พิภพ (Project Deep Earth) และเขตสาธิตน้ำมันชั้นหินดินดานระดับชาติในเซิงหลี่ จีหยาง (Shengli Jiyang Shale Oil National Demonstration Zone) ด้วยอัตราการทดแทนที่ 131% สำหรับน้ำมันและก๊าซสำรองในประเทศและกำไรทั้งปีในด้านธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

กลุ่มบริษัทยกระดับการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีหลัก และทำการวิจัยเชิงลึกยิ่งขึ้น ในปี 2566 ซิโนเปคได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศและต่างประเทศจำนวน 9,601 ฉบับ และได้รับการอนุมัติทั้งสิ้น 5,483 ฉบับ

“ในอนาคตซิโนเปคจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้น พัฒนากำลังผลิตที่มีคุณภาพใหม่ ๆ ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง และขยายขอบเขตผลกำไรเพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของกลุ่มบริษัทในด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรม ตลาด แบรนด์ เทคโนโลยี และบุคลากรที่มีความสามารถอย่างเต็มรูปแบบ” คุณหม่า หยงเชิง (Ma Yongsheng) ประธานของซิโนเปค กล่าว

 

View original content to download multimedia: Read More