ซีคอนสแควร์” จัดโครงการ “เปลี่ยนพอยท์ของคุณ เป็นบุญได้” ส่งแรงใจช่วยคนไทยพ้นวิกฤติ Covid-19

“ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์” โดยกลุ่มลูกค้าซีคอนพอยท์ ร่วมบริจาค 99 พอยท์ แปรเปลี่ยนเป็นชุด CPE เพื่อส่งมอบแก่ศูนย์พักคอย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยบริจาคผ่าน Line Official Account “ซีคอนโปรดี๊ดี”

ซีคอนสแควร์ ได้เดินหน้าให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เชิญชวนลูกค้าซีคอนพอยท์ ร่วมกันสร้างพลังแห่งการให้ ด้วยการใช้ซีคอนพอยท์ ร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับหน่วยงานในศูนย์พักคอย

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นประธานรับมอบ โดยมี คุณชุรีพันธ์ สะวานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาดร้านค้า ในนามซีคอนสแควร์ เป็นผู้ส่งมอบชุด CPE จำนวน 500 ชุดแรก ไปยังศูนย์พักคอย ในเขตประเวศ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ ซีคอนสแควร์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้ทุ่มเทและเสียสละแรงกายแรงใจในการควบคุมป้องกัน พร้อมทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อ Covid-19 เพื่อพาประเทศไทยให้รอดพ้นวิกฤติไปด้วยกัน

- PRNews 2021080326 001 - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ฝ่ายบริหารการตลาดร้านค้าซีคอนสแควร์

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

บทความถูกโพสที่: https://digitalmore.co/

ติดตามเพจ