ดั๊บเบิ้ล เอ ชวนน้องรักการอ่าน ครั้งที่ 4

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จัดกิจกรรม “ดั๊บเบิ้ล เอ ชวนน้องรักการอ่าน” ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียน พัฒนาเยาวชนสร้างนิสัยรักการอ่าน ผ่านฐานกิจกรรมเรียนรู้ที่สนุกเพลิดเพลิน อาทิ ฐานเกมบิงโก ฐานคำมหาสนุก ที่ช่วยฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้อง ฐานประดิษฐ์ของขวัญ เพื่อฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังได้ค้นคว้าหาความรู้ จากรถห้องสมุดเคลื่อนที่ของกศน.อำเภอศรีมหาโพธิ ซึ่งมีหนังสือน่าอ่านให้เลือกมากมาย นับเป็นกิจกรรมที่ดั๊บเบิ้ล เอ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

2.23 ภาพข่าวรักการอ่าน ครั้งที่ 4 0 2.23 ข่าวรักการอ่าน2 1