ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอย

ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งต่อความห่วงใย มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย Double A Care อาทิ แอลกอฮอล์ 75% หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ และสิ่งของใช้จำเป็นให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ศูนย์พักคอย ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดและผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

11.21 ภาพข่าวช่วยเหลือศูนย์พักคอย