ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนจัดทำหนังสือ “บันทึกปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784”

ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งเสริมความปลอดภัย สนับสนุนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เขต 3 ปราจีนบุรี ในการจัดทำหนังสือ “บันทึกปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784” ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันในเรื่องอัคคีภัยและภัยพิบัติต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการเตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์ภัยอันตรายต่างๆได้อย่างมีสติ ไม่ประมาท

โดยมีนายชุมพล พิชญชัย ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ

- 8.22 ภาพข่าวสนับสนุนปภ.เขต3 - ภาพที่ 1