ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และสำนักงานกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ พร้อมใจมาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อบรรเทาการขาดแคลนโลหิตเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

- 5.22 ภาพข่าวสนับสนุนหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่2 1 - ภาพที่ 1 - 5.22 ภาพข่าวสนับสนุนหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ 0 - ภาพที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: da1991

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ