ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความห่วงใย มอบหน้ากากอนามัยในพื้นที่สงขลา

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Double A Care จำนวน 30,000 ชิ้น ให้กับสถานพยาบาลและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ จ.สงขลา ได้แก่ เทศบาลนครหาดใหญ่ , สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ , รพ.สนาม ม.สงขลานครินทร์ , มูลนิธิ รพ.หาดใหญ่ , สถานีตำรวจหาดใหญ่ และ รพ. ราษฎร์ยินดี หาดใหญ่

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งต่อความห่วงใยกันและกัน ให้คนไทยจิตใจแข็งแรงผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

โดยมีนายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนรับมอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: DA1991

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง