ดั๊บเบิ้ล เอ ห่วงใยกันและกัน มอบแอลกอฮอล์ให้โรงเรียน

ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งมอบความห่วงใยให้กับสถานศึกษาเขตอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย Double A Care อาทิ เจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ พร้อมด้วยชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงเปิดเรียน

6.21 ภาพข่าวห่วงใยกันและกัน มอบแอลกอฮอล์ให้โรงเรียน