ดั๊บเบิ้ล เอ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม จัดโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ 700,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา โดยปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 500,000 ตัว อาทิปลาบึก ปลาคัง ปลายี่สก ปลาตะเพียน และพันธุ์กุ้ง 200,000 ตัว สู่แม่น้ำปราจีนบุรี รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรในระบบนิเวศและแหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยมี นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ท่าน้ำวัดอรัญไพรศรี ตำบลบ้านทาม จังหวัดปราจีนบุรี

- 8.22 ภาพข่าวปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แม่น้ำปราจีนฯ - ภาพที่ 1