ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมการผลิตเยื่อและกระดาษครบวงจร ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นนำควบคู่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้เข้าใจที่มาของวัตถุดิบ “ต้นกระดาษ” จากไม้ปลูกของเกษตรกร ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพและยังเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อนอีกด้วย พร้อมได้เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการแบบกรีนโลจิสติกส์ของดั๊บเบิ้ล เอ แบรนด์กระดาษคุณภาพที่ส่งออกไปแล้วกว่า 130 ประเทศทั่วโลก ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี
สำหรับสถานศึกษาหรือองค์กรที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://openhouse.doubleapaper.com/

6.23 ภาพข่าวเยี่ยมชมของม.สุรนารี