ดีป้า จับมือ บีคอน วีซี และ อินโนสเปซ เดินหน้าโครงการ dVenture

17 ธันวาคม 2564, กรุงเทพมหานคร – ดีป้า ร่วมกับ บีคอน วีซี และ อินโนสเปซ ประกาศร่วมลงทุนใน ฮอร์แกไนซ์ ดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทยรายแรก ภายใต้โครงการ dVenture ตั้งเป้าผลักดันให้เติบโตในระดับประเทศ ผ่านการการเข้าถึงตลาดภาครัฐ และมาตรการด้านภาษี พร้อมเปิดโอกาสการเข้าถึงผู้ประกอบการภาคเอกชน เอสเอ็มอี ร้านค้า และชุมชนผ่านโครงการต่าง ๆ ของ ดีป้า ก่อนก้าวสู่ระดับภูมิภาคได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

Cover dVenture Horganice

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตามที่ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มอบหมายให้ ดีป้า เร่งพัฒนาศักยภาพดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยผ่านกระบวนการและกลไกส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้เกิดการต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในมิติต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบนิเวศน์ (Digital Startup Ecosystem) ที่สมบูรณ์พร้อมก้าวสู่ระดับสากล เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

โดยหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการยกระดับประสิทธิภาพของดิจิทัลสตาร์ทอัพคือ โครงการ dVenture (depa Venture Building Network Program) โครงการสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ดีป้า จะเข้าไปสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ได้รับการลงทุนจากเครือข่ายพันธมิตรในลักษณะของการร่วมลงทุน (Matching Fund) พร้อมส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเข้าถึงตลาดภาครัฐ และมาตรการด้านภาษี โดยดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ได้รับการสนับสนุนจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพเหล่านั้นสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการภาคเอกชน เอสเอ็มอี ร้านค้า และชุมชนผ่านโครงการต่าง ๆ ของ ดีป้า และเตรียมขยายความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง

และล่าสุดภายใต้โครงการ dVenture ดีป้า ได้ร่วมกับ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (บีคอน วีซี) บริษัทเงินร่วมลงทุนของธนาคารกสิกรไทย และ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเงินร่วมลงทุนของภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมลงทุนใน บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด ผู้นำตลาดแพลตฟอร์มการบริหารจัดการพื้นที่เช่า และหนึ่งในดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่มีศักยภาพ โดย ดีป้า บีคอน วีซี และอินโนสเปซ จะร่วมกันผลักดันและพัฒนาให้ ฮอร์แกไนซ์ สามารถเติบโตในระดับประเทศและระดับภูมิภาคได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ด้าน นายธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บีคอน วีซี กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการต่อยอดการลงทุนในดิจิทัลสตาร์ทอัพของทางบริษัท ซึ่ง บีคอน วีซี เล็งเห็นศักยภาพการขยายตลาดและจุดแข็งในการเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการพื้นที่เช่าของ ฮอร์แกไนซ์ ที่จะสามารถต่อยอดความร่วมมือและขยายฐานการให้บริการไปสู่กลุ่มลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งความร่วมมือในโครงการ dVenture นี้จะช่วยขยายฐานลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ เอสเอ็มอี บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ และชุมชนต่าง ๆ ผ่านโครงการของ ดีป้า อีกทั้งเป็นแรงผลักดันให้ ฮอร์แกไนซ์ สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

นายต่อตระกูล วัฒนวรกิจกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินโนสเปซ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในครั้งนี้นับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้กับดิจิทัลสตาร์ทอัพในประเทศไทย และจะช่วยกระตุ้นให้การดำเนินธุรกิจของดิจิทัลสตาร์ทอัพไปได้ไกลขึ้นอีกขั้น โดย ฮอร์แกไนซ์ ถือเป็นดิจิทัลสตาร์ทอัพที่มีโอกาสในการเติบโตสูง การร่วมส่งเสริมและสนับสนุนของ ดีป้า ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการผลักดันให้ ฮอร์แกไนซ์ เข้าสู่ตลาดภาครัฐ และภาคเอสเอ็มอี ผ่านมาตรการต่าง ๆ ของ ดีป้า ได้มากขึ้น

ขณะที่ นายธนวิชญ์ ต้นกันยา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฮอร์แกไนซ์ กล่าวว่า บริษัทรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ dVenture ภายใต้การสนับสนุนของ ดีป้า บีคอน วีซี และ อินโนสเปซ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมขยายการให้บริการ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้มากยิ่งขึ้น

ฮอร์แกไนซ์ คือดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทยผู้พัฒนาแพลตฟอร์มระบบบริหารหอพักและอะพาร์ตเมนต์ ครอบคลุมการบริหารมากกว่า 10,000 โครงการ และมีห้องพักในระบบมากกว่า 500,000 ห้องทั่วประเทศ ปัจจุบัน ฮอร์แกไนซ์ มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าธนาคาร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเอสเอ็มอี