“ดี-แลนด์ กรุ๊ป” สนับสนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่

การพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญ ที่แม่ทัพใหญ่แห่ง ดี–แลนด์ กรุ๊ป อย่าง “ศิริพงษ์ สมบูรณ์” ไม่เคยมองข้าม! … โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ใน โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับ นิสิต นักศึกษา ประจำปี 2565 (CHICKEN RUN : Enterprise of the future 2022)

ซึ่งจัดโดย มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) หลังสิ้นสุดโครงการจึงมาร่วมแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการ งานนี้ต้องขอชื่นชม พร้อมปรบมือรัว ๆ ให้เลยจร้า

1