ดุสิตธานี จัดหลักสูตร “การจัดการร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ”

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี

กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย จัดหลักสูตร “การจัดการร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เทคนิค และกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการสร้างธุรกิจร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จ โดยมีการจัดฝึกอบรมขึ้นในวันที่ 18 กันยายน – 31 ตุลาคม 2564 ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Early bird discount! พร้อมรับส่วนลดพิเศษท่านละ 5,000 บาท และฟรีค่าธรรมเนียม (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

- 1.mahog - ภาพที่ 1

หลักสูตรนี้เป็นเสมือนตัวช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจขั้นตอนการเริ่มดำเนินการธุรกิจร้านอาหาร ตั้งแต่แนวคิดในการวางแผนธุรกิจไปจนถึงการปฏิบัติการและการควบคุมงาน โดยได้เรียนรู้ทักษะในการดำเนินงานธุรกิจ กระบวนการการจัดการ การบริหารและการจัดการพนักงาน การทำการตลาด เทคนิคการทำยอดขายให้ปัง การบริหารการเงิน การวางแผนเมนู ขั้นตอนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การบริการตลอดจนการควบคุมคุณภาพให้สม่ำเสมอ

รวมไปถึงการรับมือกับปัญหาที่พบบ่อยในร้านอาหาร โดยให้ผู้เรียนจะได้ศึกษาดูงานในสถานที่จริง พร้อมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง

เริ่มการเรียนรู้ในหัวข้อการวางแผนธุรกิจร้านอาหาร การวางแผนด้านการเงินและสภาพคล่องภายใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร แนวคิดและการเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนรายการอาหาร การจัดทำสูตรมาตรฐาน เครื่องมือและอุปกรณ์ การออกแบบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การปฏิบัติงานเครื่องดื่มและบาร์ งานครัวและส่วนปฏิบัติการ การออกแบบพื้นที่ห้องอาหาร การออกแบบผังครัวและส่วนปฏิบัติงาน การบริหารจัดการพนักงาน บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจร้านอาหาร การจัดซื้อวัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร การตลาดและการขายสำหรับธุรกิจร้านอาหาร และปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลงานการวางแผนธุรกิจ

หลักสูตร “การจัดการร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ” เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจร้านอาหาร ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ผู้ที่ทำงานอยู่ในร้านอาหารและต้องการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป

โดยมีการจัดอบรมขึ้นในวันที่ 18 กันยายน – 31 ตุลาคม 2564 โดยเป็นการเรียนเฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมท่านละ 79,900 บาท ซึ่งรวมเอกสารประกอบการบรรยายในทุกหัวข้อ อาหารกลางวัน อาหารว่างตลอดหลักสูตร ค่าเดินทางและค่าอาหารในการศึกษาดูงานร้านอาหารในประเทศ www.dtc.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร หรือสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล training@dtc.ac.th ไลน์ line@:dusit.edu

ติดตามเพจ