ด้วยความห่วงใย! ม.ศรีปทุม จัดฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 3 นักศึกษาและบุคลากร SPU

(18 ม.ค.65) เริ่มแล้ว สำหรับการ Booster Pfizer เข็มที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบคุณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ได้จัดสรร Pfizer vaccine เพื่อจัดฉีดวัคซีน COVID-19 Booster Pfizer เข็มที่ 3 ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่างวันที่ 18 – 27 มกราคม 2565

โดยมี ทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลตากสิน เจ้าหน้าที่ระบบเวชระเบียนจากธนาคารกรุงไทย และทีมอาสาสมัคร SPU คอยให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร SPU ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด – 19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ (TBC) บางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากสถิติข้อมูลนักศึกษา SPU ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้วเป็นจำนวนกว่า 83 %

- LINE ALBUM ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วันแรก ๒๒๐๑๑๘ 3 0 - ภาพที่ 1 - LINE ALBUM ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วันแรก ๒๒๐๑๑๘ 6 1 - ภาพที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง