ไอเดียการตั้งชื่อ email สมัครงาน ตั้งชื่ออย่างไรให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน

ตั้งชื่อ email สมัครงาน - email cover 1 - ภาพที่ 1

การตั้งชื่ออีเมลสมัครงานเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อการสมัครงานของคุณพอสมควร แม้จะไม่ใช่ทั้ง 100% แต่ก็มีส่วน อย่างน้อยที่สุดถึงจะไม่ช่วยให้ได้รับคะแนนเพิ่ม แต่ก็อย่าให้ถูกหักคะแนน การใช้ชื่ออีเมลที่มีความสมบูรณ์และเหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคุณให้เป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือ ช่วยให้ผู้สมัครงานได้รับการตอบรับโดยรวดเร็วและเพิ่มโอกาสในการได้งาน การใช้ชื่ออีเมลที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย จะช่วยให้ผู้สมัครงานมีโอกาสถูกจดจำหรือถูกแนะนำต่อได้ง่าย ในบทความนี้เราจะมาแนะนำไอเดียการตั้งชื่อ email สมัครงาน ตั้งชื่ออย่างไรให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน

การตั้งชื่อ email สมัครงานเหมาะสมควรเน้นความเป็นมืออาชีพ โดยใช้ชื่อที่ไม่จะง่ายต่อการจดจำและโดยทั่วไปมีรูปแบบดังนี้

  1. ชื่อเต็ม – ใช้ชื่อและนามสกุลของผู้สมัครงาน เช่น john.doe@email.com หรือ jane.smith@email.com
  2. ชื่อเล่น – ใช้ชื่อเล่นของผู้สมัครงาน หรือชื่อที่ใช้เป็นที่รู้จักทั่วไป เช่น johnny.doe@email.com หรือ jenny.smith@email.com
  3. ชื่ออีเมลที่อธิบายงาน – ใช้ชื่ออีเมลที่มีความเกี่ยวข้องกับงานหรืออาชีพของผู้สมัคร เช่น john.doe.marketing@email.com หรือ jane.smith.accountant@email.com
  4. ชื่ออีเมลที่อ้างถึงคุณสมบัติ – ใช้ชื่ออีเมลที่อ้างถึงคุณสมบัติของผู้สมัครงาน เช่น john.doe.programmer@email.com หรือ jane.smith.editor@email.com
  5. ชื่ออีเมลที่ใช้เรียกตัว – ใช้ชื่ออีเมลที่สามารถใช้เรียกตัวผู้สมัครงานได้ง่าย เช่น john.doe.hireme@email.com หรือ jane.smith.apply@email.com

นอกจากนี้ ควรเลือกใช้บริการอีเมลที่มีความเป็นมืออาชีพ และสื่อความหมายและความเข้าใจได้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้อีเมลของผู้สมัครงานถูกละเลยหรือกลายเป็นอีเมลสแปมแทน

และควรหลีกเลี่ยงชื่ออีเมลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่น่าเชื่อถือ อาจทำให้ผู้สมัครงานไม่ได้รับการพิจารณา ชื่ออีเมลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่น่าเชื่อถือมีได้แก่

  1. ชื่ออีเมลที่ไม่มีความหมาย – เช่น abc123@email.com หรือ xyz@email.com
  2. ชื่ออีเมลที่ไม่เป็นมืออาชีพ – เช่น cutiepie@email.com หรือ hottie@email.com
  3. ชื่ออีเมลที่เกี่ยวข้องกับโรคหรือสิ่งไม่เหมาะสม – เช่น sickly@email.com หรือ drunkard@email.com
  4. ชื่ออีเมลที่มีเนื้อหาสแปม – เช่น sexymama@email.com หรือ playboy@email.com
  5. ชื่ออีเมลที่ไม่สอดคล้องกับชื่อของผู้สมัคร – เช่น คุณชื่อ ปัณณพัทธ์ แต่ใช้ชื่ออีเมลว่า john.doe@email.com หรือ jane.smith@email.com ซึ่งไม่สอดคล้องกับชื่อผู้สมัครงาน

ติดตามเพจ