เตรียมบอกลาปี 2022 แล้วมาเรียนรู้วิธีตั้งเป้าหมายในชีวิตในปี 2023 กัน!

people happy time cover

ปี 2022 ดำเนินมาจนจะสุดทางในอีกไม่กี่เดือนนี้แล้ว มีใครที่เคยตั้งเป้าหมายในชีวิตเอาไว้เมื่อปีที่แล้ว และสามารถทำตามเป้าหมายของตัวเองได้ครบทุกข้อบ้างไหมเอ่ย? เชื่อว่าหลายคนต้องเคยตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเองในแต่ละปี อย่างการได้ทำในสิ่งที่ชอบ ได้ไปในที่ที่อยากไป รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้น

front view goals written note with pen white background

การตั้งเป้าหมายในชีวิตก็เหมือนกับการวางแผนอนาคตตัวเองในอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากจะช่วยให้เรามีกำลังใจในการดำเนินชีวิต เดินตามความฝัน หรือได้ทำในสิ่งที่ชอบแล้ว ยังเป็นตัวกระตุ้นให้เราเป็นคนมีระเบียบวินัย มีความตั้งใจ ความพยายาม และรู้จักรับผิดชอบในการจัดการชีวิตตัวเองด้วย สร้างชีวิตดีได้ไม่ยาก และสำหรับใครที่อยากลองตั้งเป้าหมายในชีวิตแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี วันนี้เราก็มีวิธีตั้งเป้าหมายในชีวิตง่ายๆ มาฝาก ตามไปดูกันเลย!

บอกลาปีเก่า 2022 พร้อมตั้งเป้าหมายในชีวิตในปี 2023 ง่ายๆ

เขียนเป้าหมายลงบนกระดาษ

การจะเริ่มต้นทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน แน่นอนว่าต้องมีการวางแผนแบบเป็นเรื่องเป็นราว ซึ่งการเริ่มต้นวางแผนง่ายๆ ก็เพียงแค่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรลงบนกระดาษ ในขณะที่เขียนก็เหมือนเป็นการจดจ่อกับสิ่งที่อยากทำ ย้ำเตือนตัวเองว่าจะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จตามที่ตั้งใจให้ได้

จัดลำดับความสำคัญ

เมื่อเขียนเป้าหมายทั้งหมดลงบนกระดาษเรียบร้อยแล้ว สิ่งต่อมาที่ต้องทำก็คือจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายที่เราจะทำ โดยเรียงลำดับตั้งแต่สำคัญมากที่สุด ซึ่งก็คือสิ่งที่เราอยากทำให้สำเร็จมากที่สุดนั่นเอง ส่วนเป้าหมายข้อไหนที่ต้องใช้เวลา ก็สามารถจัดลำดับไว้ทำทีหลังได้ตามที่เราสะดวก

close up woman writing notebook

กำหนดระยะเวลาเป้าหมาย

เมื่อจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายแล้ว ให้เรามาเริ่มที่เป้าหมายที่จะทำเป็นอย่างแรก หรือก็คือเป้าหมายที่สำคัญที่สุด กำหนดระยะเวลาในการทำเป้าหมายนั้นให้ชัดเจนว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ จากนั้นจึงค่อยแบ่งเวลาส่วนอื่นๆ มาให้กับเป้าหมายข้ออื่นๆ ที่สำคัญรองลงมา

เช็กลิสต์เป้าหมายที่ทำสำเร็จ

ข้อสุดท้ายนี้จะใช้เวลานานหน่อย เพราะต้องรอเวลาจนถึงวันสิ้นปีเพื่อเช็กลิสต์ว่าในปีนั้นเราได้ทำเป้าหมายข้อไหนสำเร็จบ้าง สำเร็จครบทุกข้อไหม? โดยเมื่อถึงวันสิ้นปี 2023 หรือวันขึ้นปีใหม่ในปี 2024 ให้เรานำกระดาษเป้าหมายของเรามาเช็กลิสต์ว่ามีอะไรที่ทำสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้บ้าง? เป้าหมายไหนที่ทำไม่สำเร็จ? ทำไมถึงทำไม่สำเร็จ? เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น เตรียมพร้อมสำหรับเป้าหมายใหม่ในปีต่อๆ ไป

ขอบคุณรูปภาพจาก

freepik.com