“ถิรไทย” เผยรายได้ปี 64 มียอดขาย 1,819.85 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นยังกระเป๋าตุง รับปันผล 0.12 บาท

“ถิรไทย” หรือ TRT ประกาศผลประกอบการปี 2564 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 72.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.70 ล้านบาท ซึ่งมีรายได้จากการขาย 1,819.85 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 536.49 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นจากการขายเพิ่มขึ้น 21.93 % จากปีก่อน 16.79 % เพราะ มีการส่งมอบสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยสูงกว่า ปี 2563 แถมคณะกรรมการบริษัทฯ เตรียมนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นี้อีกด้วย

trtmd2

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ ของกลุ่ม บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีกำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 72.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.70 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดบัญชีเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลกำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 11.91 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย 1,819.85 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 536.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.77 เนื่องจาก บริษัทฯ มีการส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้าลดลง และบริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีรายได้จากการบริการ 146.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.31 เนื่องจาก รายได้บริการหม้อแปลงของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีรายได้ตามสัญญาก่อสร้าง จากการดำเนินการของบริษัทย่อย 54.51 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.48 เนื่องจากบริษัทย่อย มีงานสัญญาก่อสร้างลดลง และบริษัทฯ กำไรขั้นต้นจากการขาย ร้อยละ 21.93 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 16.79 เนื่องจากในปี 2564 มีการส่งมอบสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยสูงกว่า ปี 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีการเตรียมนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 36,960,992.64 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

นายสัมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เริ่มที่จะขยายตลาดในกลุ่ม NON- Transformer มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทำตลาด “แบตเตอรี่ลิเธียม” โดยบริษัทฯ ได้รับคำสั่งจาก บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย สั่งซื้อ “Lithium Battery : 48V 75Ah 1 box BMS 200A with 12V power port and coulomb indiator” พร้อมอุปกรณ์ Charger 54.75V 15A และถาดรองแบตเตอร์รี่ จำนวน 2.88 MWh เพื่อใช้สำหรับรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ หรือรถกอล์ฟ พร้อมแต่งตั้งให้ บียอนด์ กรีน เป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับรถอเนกประสงค์ให้กับ ถิรไทย แต่เพียงผู้เดียว โดยเป้ายอดขายในปีแรก 2565 นี้ กว่า 200 ล้านบาท