ทรู คลิกไลฟ์ เสริมพลังโรงเรียนเอกชน เตรียมพร้อมสู่อนาคตการศึกษายุคใหม่ จัดเวิร์คช็อปผู้บริหารและครูกว่า 400 คนทั่วประเทศ รู้ทันเด็กเจน อัลฟ่า พร้อมส่ง G-connect แพลตฟอร์มจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ ต้อนรับเปิดเทอมใหม่นี้

ทรู คลิกไลฟ์ - 080 1 - ภาพที่ 1

กรุงเทพฯ 28 เมษายน 2566 – เคียงข้างบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนไทยให้สามารถรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลง…ทรู คลิกไลฟ์ หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจรสำหรับโรงเรียนเอกชน ภายใต้การดำเนินงานของทรู คอร์ปอเรชั่น สานต่อความมุ่งมั่น ร่วมพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทรู คลิกไลฟ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 หัวข้อ “GET READY FOR THE FUTURE OF EDUCATION อนาคตแห่งการศึกษายุคใหม่ โรงเรียนเอกชนไทยพร้อมรับมือ” เสริมศักยภาพผู้บริหารและครูผู้สอนกว่า 400 คนทั่วประเทศ นำหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ มาต่อยอดจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ เพื่อส่งมอบบริการและคุณค่าที่ดียิ่งกว่าให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งนำทีมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ มาร่วมแบ่งปังองค์ความรู้ทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนยุคใหม่ รู้ทัน รู้ใจเด็กเจน “อัลฟ่า” พร้อมแนะนำนวัตกรรม “G-connect” แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนรู้อัจฉริยะแบบครบวงจร ตอบโจทย์การศึกษาแห่งอนาคต ที่พร้อมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ใช้งานต้อนรับเปิดเทอม 2566 นี้

ทรู คลิกไลฟ์ - n scaled - ภาพที่ 3

ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจและการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมและได้รับความไว้วางใจมากว่า 15 ปี ทรู คลิกไลฟ์ ยังคงเดินหน้าสนับสนุนโรงเรียนเอกชนไทย เตรียมพร้อมผู้บริหารและคุณครูก้าวสู่อนาคตแห่งการศึกษายุคใหม่ มุ่งสู่เป้าหมายสร้างประโยชน์แก่ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้เรียน ได้รับความรู้ มีความสุขและผลสัมฤทธิ์ที่ดี 2.โรงเรียน อยู่ได้ด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพ ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่น และ 3. องค์กร สามารถพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นพันธมิตรที่ช่วยยกระดับคุณภาพให้แก่โรงเรียน ซึ่งก้าวต่อไป เราพร้อมเดินหน้าสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาที่ครบวงจร เสริมแกร่งโรงเรียนเอกชน ด้วยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 5 วิชาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โรโบติกส์ และดนตรี ตลอดจนเตรียมเปิด ทรู คลิกไลฟ์ อะคาเดมี เพื่อต่อยอดองค์ความรู้แก่ผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ผ่านศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียน (Learning Center) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และค่ายการเรียนรู้ (Training Camp) สำหรับนักเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอน สะท้อนความตั้งใจที่ต้องการดูแลทุกคนในครอบครัวทรู คลิกไลฟ์ให้ดีที่สุด

ทรู คลิกไลฟ์ - 080 3 - ภาพที่ 5

นอกจากนี้ ทรู คลิกไลฟ์ ยังได้สร้างสรรค์ “G-connect” แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ ใช้งานสะดวกได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือตอบโจทย์การศึกษาแห่งอนาคต เริ่มตั้งแต่ให้ผู้เรียนได้สนุกกับคลังความรู้มัลติมีเดียในรูปแบบ Interactive ครูผู้สอน สามารถใช้จัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบมอบหมาย ตรวจสอบงาน ให้คะแนน และเก็บข้อมูลประมวลผล ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ซึ่งจะแสดงผลบน Dashboard ทำให้วางแผนพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและคุณภาพของครูผู้สอนได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันผู้ปกครอง สามารถติดตามความคืบหน้าการเรียนของบุตรหลานได้อีกด้วย ซึ่ง G-connect นี้ พร้อมให้ทุกคนได้ใช้งานต้อนรับเปิดเทอม 2566 ที่กำลังจะถึงเร็วๆ นี้” ดร.เนตรชนก กล่าวสรุป

ทรู คลิกไลฟ์ - 080 4 scaled - ภาพที่ 7

สำหรับการอบรมครั้งนี้ ทรู คลิกไลฟ์ ยังได้ขนทัพทีมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา มาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเข้มข้น ตลอดการอบรมทั้ง 3 วัน ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ  อาทิ ดร.วรภัทร ภู่เจริญ นักวางกลยุทธ์ กับการพัฒนาทักษะ “ฟา” รับมือเด็กเจน “อัลฟ่า” ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร (อ.หม่อม) อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร (อ.ใหม่) ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวก กับการบรรยายหัวข้อ “Back to the Future : รู้ทันเจนใหม่ รู้ใจเจนอัลฟ่า” รศ. ภกญ. ดร.อโนทัย งามวิชัยกิจ อาจารย์ประจำวิชาเอกการตลาด มสธ. นักเขียน และกูรูด้านการตลาด กับ “กลยุทธ์การตลาดสถานศึกษาในยุคดิจิทัล” และอ.อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการผู้จัดการบริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด ที่มาจัดเวิร์คช็อปต่อเนื่อง หัวข้อ “The Future of School Management เมื่อโลกเปลี่ยน โรงเรียนต้องปรับ Part 2” เพื่อช่วยยกระดับการบริหารสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ โดยมีทีมวิชาการจากทรู คลิกไลฟ์ ที่คอยให้คำแนะนำ เผยเทคนิคและวิธีการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างชั้นเรียนคุณภาพ พร้อมก้าวทันการศึกษายุคใหม่อีกด้วย

ทรู คลิกไลฟ์ - 080 5 - ภาพที่ 9

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรู คลิกไลฟ์ ได้ที่ www.trueclicklife.com

#TrueClickLife #ทรูคลิกไลฟ์ #หลักสูตร #นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้

ติดตามเพจ