ทีซีซีเทค คว้ารางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Award 3 ปีซ้อน

บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) คว้ารางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Award 2021 ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 และได้รับการเลื่อนขั้นเป็นตำแหน่ง Silver level โดยได้รับเกียรติจาก Michael Heath อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต หน่วยงานสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Greg Wong ประธาน ของ AMCHAM ประเทศไทย โดยมีนางวลีพร สายะสิต General Manager – Corporate Communications บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

“สำหรับโครงการที่ทางทีซีซีเทค ได้ส่งเข้าร่วมเพื่อตอกย้ำพันธกิจด้าน CSR ในปีนี้ ได้แก่ โครงการแชร์เพื่อช่วย “ชีวิตใหม่หลังการปลูกถ่ายไต” และโครงการ “Enjoy to the Max” ซึ่งถือเป็น 2 โครงการที่ดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ การสร้างคุณค่าร่วม (CSV : Creating Shared Value) ให้เกิดประโยชน์กับทั้งภาคธุรกิจ การศึกษา และสังคม

โดยการนำทรัพยากรเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ และองค์ความรู้มาแบ่งปันสู่สังคม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน” นางวลีพร สายะสิต General Manager – Corporate Communications บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Mind PR Co.,Ltd.

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง