ทีมพืชอวกาศ ม.พะเยา รับมอบ ต้นราชพฤกษ์อวกาศ จากโครงการราชพฤกษ์อวกาศ Asian herb in space

ทีมพืชอวกาศ คณะวิทยาศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ รับมอบ ต้นราชพฤกษ์อวกาศ จาก โครงการ ราชพฤกษ์อวกาศ Asian herb in space ของ สวทช. ร่วมกับ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ม. มหิดล และ JAXA องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น และเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2566 (NSTDA Annual Conference: NAC2023) ภายใต้แนวคิด “สวทช. : ขุมพลังหลัก วทน. เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน” (NSTDA: STI powerhouse to drive BCG economy for Thailand’s sustainable development)

พร้อมเป็นตัวแทนเข้ารับต้นราชพฤกษ์อวกาศ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีความหมายต่อคนไทย ในฐานะ ‘ดอกไม้ประจำชาติ’ ปลูกโดยการใช้เมล็ดที่ผ่านการท่องอวกาศนาน 7 เดือน ในโครงการ Asian Herb in Space ‘ราชพฤกษ์อวกาศ’ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) วิชาพฤกษศาสตร์, วิชาชีวนวัฒกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด และหน่วยงานพันธมิตร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม CC-308 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

S 10723525 6381579878421520121 0

การรับต้นราชพฤกษ์อวกาศในครั้งนี้ เป็นการส่งต่อความรู้ให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ศึกษาการเจริญเติบโตของพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้บนอวกาศเพื่อวิจัยเปรียบเทียบกับต้นราชพฤกษ์ที่ใช้เมล็ดปลูกบนพื้นโลกสามารถสร้างแรงบันดาลใจและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์อวกาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในการวิจัยขั้นแนวหน้าสำหรับอนาคตของมนุษยชาติ ทางสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือของ โครงการ วมว. และรายวิชา การปลูกพืชอวกาศ จะได้ดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบ ด้านการเจริญเติบโต สรีวิทยาพืช เซลล์วิทยา และพันธุกรรม เพื่อติดตามอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สวนพฤกษศาสตร์ และการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับต่อไป

whggmjzm 1