ที่นอนดาร์ลิ่งมอบหน้ากากผ้าแก่ชุมชนน้ำพองขอนแก่น

นายเสน่ห์ เหลาทอง ผู้จัดการโรงงาน พร้อมด้วยนางวิภาพร ภูมิภักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทที่นอนดาร์ลิ่ง ขอนแก่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายที่นอนและชุดเครื่องนอนดาร์ลิ่ง (Darling deluxe) เข้ามอบหน้ากากผ้าให้กับผู้ใหญ่บ้านชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ ได้แก่ หมู่บ้านโนนดงมัน หมู่บ้านดงเรือง และหมู่บ้านดงเมืองแอม หมู่ 14 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1,700 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในช่วงที่กำลังจะเปิดประเทศ และส่งต่อให้กับครอบครัวที่เดือดร้อนในช่วงกักตัวให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ณ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ดาร์ลิ่ง

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง