เด็ก’65 อย่าพลาด! ม.หอการค้าไทย แจกทุนสนับสนุนเด็กเรียนดี มีฝัน และความสามารถ พร้อมต้อนรับสู่ครอบครัว “เด็กหัวการค้า” รับปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเดิมปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ และพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา ประกอบด้วยทุนการศึกษาที่น่าสนใจ อาทิ ทุนรัตนมงคล ทุน UTCC Gold ทุน UTCC Silver และอื่น ๆ โดยเปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่สนใจเข้าชิงทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทุกคณะและทุกสาขาวิชา มุ่งส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ก้าวสู่การเป็นสมาชิกครอบครัว “เด็กหัวการค้า” อย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมรับด้วยสิทธิประโยชน์มากมายตลอดหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีทุนการศึกษามากมาย เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งมี “หอการค้าไทย” เป็นเจ้าของ เราเป็นองค์กรที่ไม่ได้มุ่งแสวงผลกำไร แต่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาประเทศในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ”

ทุน ม.หอการค้าไทย 65

แจ้งข่าว ทุน ม.หอการค้าไทย 65 เป็นทุนการศึกษาที่น่าสนใจสำหรับน้อง ๆ จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีด้วยกันหลากหลายประเภททุน ยกตัวอย่าง 3 ประเภททุน ที่น่าสนใจ อาทิ “ทุนรัตนมงคล” หรือ ทุน 100 % ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานนาม “ทุนรัตนมงคล” เพื่อเป็นทุนสนับสนุนแก่เยาวชนผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยน 3.50 ขึ้นไป ความประพฤติดี ทำกิจกรรมในระดับมัธยมฯ มาพอสมควร โดยสิทธิประโยชน์ ที่จะได้รับจากทุนดังกล่าว คือการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 100 % ตลอดหลักสูตร 4 ปี และรับฟรี อุปกรณ์การเรียนในระบบ Digital Hybrid Learning System หรือ IPAD

ทุน ม.หอการค้าไทย 65 - UTCC 2 0 - ภาพที่ 1

ทุน UTCC Gold หรือ ทุน 50 % ได้รับทุนการศึกษากึ่งหนึ่งเฉพาะค่าหน่วยกิต และค่าปฏิบัติการต่อเนื่องตลอด 4 ปีการศึกษา เหมาะสำหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 เป็นผู้มีความประพฤติดี หากมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบันและหรือสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทุน UTCC Silver หรือ ทุน 30 % ได้รับการยกเว้น 30% เฉพาะค่าหน่วยกิต และค่าปฏิบัติการต่อเนื่อง ตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา เหมาะสำหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญหรือสายอาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 เป็นผู้มีความประพฤติดี หากมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบันและหรือสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

“จากการสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้ารับทุนหลายรุ่น เห็นได้ว่า นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาเพื่อรับทุน นอกจากจะเป็นเด็กที่มีผลการเรียนดีแล้ว ยังมีประสบการณ์การทำกิจกรรมและความสามารถพิเศษที่หลากหลาย เชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง บางคนเริ่มทำในสิ่งที่ชอบให้เป็นอาชีพได้แล้ว ดังนั้น กรรมการจะพิจารณาจาก portfolio บุคลิกภาพ การตอบคำถาม และ passion ของผู้สมัคร ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของน้อง ๆ แต่ละคนได้เป็นอย่างดี” ผศ.กนกกาญจน์ กล่าวทิ้งท้าย

พร้อมกันนี้ ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันซึ่งเคยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังให้เกียรติร่วมแบ่งปันประสบการณ์การสมัครเข้ารับทุนเพื่อเป็นแนวทางแก่น้อง ๆ ในรุ่นต่อไป เริ่มต้นที่ เมย์ – เมธาวี ไชยคาม First jobber หมาด ๆ ศิษย์เก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ผู้เคยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ด้วยทุนรัตนมงคล กล่าวว่า “ตอนที่ตัดสินใจสมัครเข้ารับทุน เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรคณะและสาขาวิชาที่เมย์สนใจ หลังจากที่เห็นประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้ารับ ทุนรัตนมงคล

โดยรุ่นของเมย์จะต้องสอบเข้า จึงเลือกลองยื่นรับทุนที่ ม.หอการค้าไทย เพราะคิดว่าหากเราได้รับทุน ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระการใช้จ่ายของครอบครัว และได้เรียนในสิ่งตัวเราเองสนใจ อยากฝากถึงน้อง ๆ ที่กำลังสนใจอยากสมัครเข้ารับทุนกับทาง ม.หอการค้าไทย ว่า ควรฝึกฝน ซักซ้อมการสอบสัมภาษณ์และลองหาแนวทางการสัมภาษณ์ว่าจะเราจะเจอกับคำถามประมาณไหนบ้าง เพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมที่ให้คำตอบแก่คณะกรรมการให้ดีที่สุดค่ะ”

ต่อกันที่ศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์ ฝน – ทิพย์อักษร เอี่ยมคง สาวน้อยขาแดนซ์ผู้มีใจรักการเต้นเป็นชีวิตจิตใจ เปิดเผยว่า “ฝนได้ ทุน UTCC Gold เนื่องจากเรามีประสบการณ์การแข่งขันประกวดเต้น UTCC Cover Dance Contest ของทางมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีล่าสุดก่อนเข้าสมัครเรียนที่นี่

และได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่เรื่องทุนการศึกษาของ ม.หอการค้าไทย เลยลองยื่น portfolio เพื่อสมัครขอทุน ซึ่งผลงานส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมการประกวดเต้น ทั้งเวทีในประเทศไทยและต่างประเทศ นี่คือแนวทางที่สามารถแนะนำน้อง ๆ ในรุ่นต่อไปได้เลยว่า ประสบการณ์การทำงานและการประกวดต่าง ๆ ตามความสามารถพิเศษของเราทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ในทุกระดับเวทีนั้นสำคัญมาก ถ้าเรามีผลงานด้านนี้ ควรรวบรวมลงใน portfolio ยิ่งถ้าเป็นกิจกรรมที่เราได้รับรางวัล ยิ่งต้องนำเสนอให้คณะกรรมการได้เห็นเป็นอันดับต้น ๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจในการนำเสนอตนเองต่อคณะกรรมการค่ะ”

ทุน ม.หอการค้าไทย 65 - UTCC 1 1 - ภาพที่ 3

ปิดท้ายที่น้องใหม่ไฟแรง หนึ่ง-นภัต ตันสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ผู้มีใจรักงานออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น เจ้าของรางวัลการแข่งขัน designer ทั้งในประเทศและระดับโลก และได้รับ ทุนความสามารถพิเศษ เผยว่า “ม.หอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยฯ ที่ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาทุกคน ไม่สำคัญว่าคุณจบสถาบันไหน เกรดเฉลี่ยเท่าไร

เพราะศักยภาพของคนเราไม่ได้ถูกวัดแค่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขอแค่มีศักยภาพด้านใดด้านหนึ่ง ก็สามารถเป็นเด็กทุนได้ ผมเป็นดีไซน์เนอร์ออกแบบเสื้อผ้าสไตล์ Thai Contemporary เคยเป็น show case ของไทยในงาน A Crafting Future Project ที่ประเทศอังกฤษ ส่วน collection ที่ผมออกแบบ มีวางจำหน่ายที่ Siam Center สินค้ามีเอกลักษณ์แต่ยังขาดเรื่อง branding ผมจึงยื่นสมัครรับ “ทุนความสามารถพิเศษ” เพื่อศึกษาต่อคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล

เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการนำไปต่อยอดธุรกิจในอนาคต เคล็ดลับที่อยากบอกน้อง ๆ คือ พยายามนำเสนอไอเดียสดใหม่ สนุก แตกต่าง และ portfolio ของเราต้องแสดงตัวตนของผู้สมัคร และเป้าหมายมีไว้พุ่งชน ถ้าเรามีความกล้าขอให้สนุกที่จะท้าชนกับทุกโอกาสดี ๆ ที่เข้ามา ผลลัพธ์ที่ดีก็จะตามมาอย่างแน่นอนครับ”

วิธีการสมัครเข้าขอรับทุน ในทุกประเภททุนการศึกษา ผู้สมัครจะต้องส่งแฟ้มผลงาน พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

1. ใบสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. สำเนา หลักฐานการศึกษา (ใบ ปพ. 1 และหรือ ใบ ปพ. 1.4 และหรือใบ รบ.) จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนา บัตรบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

6. แฟ้มสะสมผลงาน

หมายเหตุสำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อ พร้อมระบุสำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ)

อนึ่ง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มองเห็นถึงศักยภาพและพร้อมสนับสนุนทุกความสามารถของคนรุ่นใหม่ นอกจากทุนทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นที่ใช้ผลการเรียนเป็นเกณฑ์หลักแล้ว ยังมีทุนที่เน้นพิจารณาจาก portfolio หรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ ได้แก่ ทุนความสามารถพิเศษ, ทุนกีฬา, ทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์, ทุนเด็กหัวการค้า, ทุนทายาท SME, ทุนทายาทเกษตรกร, ทุนผู้นำ, ทุนคนดี โดยสามารถศึกษารายละเอียดของทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.utcc.ac.th

มาร่วมเป็นสมาชิกครอบครัว “เด็กหัวการค้า” ที่พร้อมสนับสนุนทุกความฝัน สำหรับผู้ที่สนใจเข้าสมัครเพื่อศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 24 ชั้น 2 โทร 02-697-6766 ถึง 8 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. หรือ LINE ID: @utcc และเว็บไซต์ https://www.utcc.ac.th/admission/

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: utcc

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง