นกแอร์ไม่เคยหยุด…และจะไม่หยุด เพื่อคนไทยทุกคน

ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์ เปิดเผยว่า สายการบินนกแอร์ สายการบินของคนไทย มองเห็นและเข้าใจทุกความจำเป็นของคนไทยในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ ถึงแม้จะเข้าใจดีว่ามาตรการจำกัดการเดินทางต่างๆนั้นส่งผลดีต่อการควบคุมการระบาด แต่ยังมีผู้โดยสารที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทาง ทั้งความต้องการเดินทางเร่งด่วนทางการแพทย์และการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่จำเป็น การขนส่งอวัยวะและเลือดเพื่อช่วยชีวิต รวมถึงความจำเป็นในการเดินทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของผู้โดยสารทั่วไป

โดยนกแอร์ได้เพิ่มฐานการบินใหม่ที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภาไปก่อนหน้านี้เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการบินสู่ทุกภูมิภาค รองรับทุกความจำเป็นในการเดินทาง

นอกจากนี้ นกแอร์อยู่ระหว่างการขอผ่อนปรนมาตรการการเดินทางสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นในการเดินทางเข้า-ออก กรุงเทพมหานคร กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หรือ ศบค. และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความจำเป็นในการเดินทางเข้า-ออก กรุงเทพมหานคร ทั้งความจำเป็นข้างต้น

รวมถึงการสนับสนุนโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาและทีมงานที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ทำการกักตัวที่ภูเก็ตครบ 14 วัน ให้สามารถเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง) ทางอากาศได้ นอกจากนี้ยังขอผ่อนปรนจำนวนผู้โดยสารในอากาศยานจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้โดยสาร

โดยผู้โดยสารจะต้องแสดงผลตรวจเชื้อโควิด-19 ที่ตรวจภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง สำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีผลตรวจมาแสดง ทางผู้ให้บริการจะต้องจัดทำการตรวจ โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หรือชุดตรวจ Rapid Test ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาให้ก่อนการเดินทาง

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารและพนักงาน นกแอร์พร้อมให้บริการภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัยและควบคุมโรคที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อาทิ “Social Distance Seat” ระบบกรองอากาศ HEPA และมาตรการคัดกรองผู้โดยสารตามข้อกำหนดของแต่ละจังหวัดอย่างเข้มงวด

ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการต่างๆที่ส่งผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดการเดินทางต่างๆ โดยเฉพาะประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศยานในเส้นทางบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่ 3) โดยห้ามบินรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งทำให้จำนวนผู้โดยสารลดลง ส่งผลให้ต้องลดเที่ยวบินลงเป็นจำนวนมาก

นกแอร์พยายามใช้มาตรการต่างๆเพื่อบรรเทาผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยคาดหวังว่าจะกลับสู่สถานการณ์ปกติในเร็ววัน แต่สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ดีขึ้น นกแอร์จึงมีความจำเป็นที่จะหยุดกิจการบางส่วนเป็นการชั่วคราวอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม นกแอร์ยังคงดำเนินการในส่วนที่จำเป็นและยังคงเส้นทางบินบางส่วนที่สามารถดำเนินการได้ให้มากที่สุด เพื่อสนับสนุน ความจำเป็นในการเดินทางของคนไทย ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางสามารถตรวจสอบเส้นทางการบินได้ที่ www.nokair.com และหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง นกแอร์จะแจ้งให้ทราบต่อไป ดร.วุฒิภูมิ กล่าวปิดท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ธีรวุธ ทองรัตน์ ฝ่ายสื่อสารและภาพ

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง