นศ.มข. สุดเจ๋ง ชนะเลิศประกวดห้องน้ำเฟรนด์ลี่ ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยว เป็นมิตรต่อคนทั้งมวล

Enscape 1

ปรบมือรัวๆ ให้กับ 3 หนุ่ม กับอีก 1 สาว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจิรเมธ พฤกษะวัน , นายธนัย มหาแก้ว , นายสุรัตน์ กรจักร์ และ นางสาว นภัสวรรณ บุญกอง ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Friendly Design Award 2021 : Best Friendly Design Rest Room การออกแบบห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อคนทั้งมวล ด้วยผลงานการออกแบบภายใต้ชื่อ WCT (H) REE-STONE รับประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา จำนวนกว่า 50,000 บาท

Enscape 3

Enscape 5

Enscape 4

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยเพจ Friendly Design มีวัตุประสงค์เพื่อให้เกิดต้นแบบห้องน้ำสาธารณะเพื่อคนทั้งมวลที่สามารถนำไปปรับใช้กับพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ได้ เพื่อปลูกฝังเยาวชนไทย ให้มีส่วนร่วมในการดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของคนในสังคม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในความสำคัญเรื่องการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design for All) และเพื่อนำแบบที่สามารถต่อยอดได้ไปสร้างทำ“ห้องน้ำสาธารณะอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล”ในพื้นที่เป้าหมายจริง

FDA 1

นางสาวนภัสวรรณ บุญกอง (น้องฝ้าย) ตัวแทนทีม กล่าวว่า แนวคิดมาจากการที่ในทีมมีความรู้สึกว่าในพื้นที่ค่อนข้างที่จะมีต้นไม้เยอะ แล้วถ้าจะตัดต้นไม้ออกเพื่อสร้างสถาปัตยกรรม 1 ชิ้น ออกมาคงไม่ตอบโจทย์ความเป็น Friendly design เพราะทางทีมมองว่าความเป็น Friendly design ไม่ใช่แค่ให้ความสำคัญกับผู้คน แต่อยากให้ความสำคัญกับธรรมชาติและบริบทรอบข้างด้วย จึงออกแบบให้ห้องน้ำนี้แยกกันและหลังคาเว้าไปมาเพื่อหลบรัศมีของต้นไม้ โดยแยกเป็นห้องน้ำเป็น 3 ส่วน คือ ชาย หญิง และคนพิการ อาคารอยู่ท่ามกลางต้นไม้และธรรมชาติ มีส่วนลานกว้างตรงกลางให้สามารถประกอบกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ได้ ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่แตกต่างจากทีมอื่นๆ

Enscape 2

Enscape 6

“ปกติการทำงานออกแบบในระหว่างเรียนจะเป็นการทำงานคนเดียว ไอเดียก็จะไม่หลากหลายหรืออาจจะจำกัดแค่แนวคิดของคนๆเดียว แต่ในการประกวดต้องทำงานเป็นทีม ทำให้เราได้ไอเดียในการออกแบบหลากหลาย ต่อยอดแนวคิดซึ่งกันและกันได้ แบ่งงานกันทำ ในโลกของการทำงานจริงๆก็จะเป็นแบบนี้ ซึ่งเราได้ประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีมและยังนำไปปรับใช้กับงานอื่นๆ ได้มากมายทีเดียว” น้องฝ้ายกล่าวทิ้งท้าย