บริษัทแคนนอฟท์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องโรคไวรัสโควิด-19 ให้กับผอ.โรงพยาบาลสิรินธร

คุณเกรียงไกร ลาภจตุรพิธ กรรมการผู้จัดการบริษัทแคนนอฟท์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยท่านนายกสภามหาวิทยาลัย พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ พร้อมคณะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องโรคไวรัสโควิด-19 ให้กับผอ.โรงพยาบาลสิรินธร เพื่อใช้ป้องกันโรคในโรงพยาบาลและในพื้นที่อำเภอสิรินธร เมื่อ 29 ก.ค. 2564

#เกรียงไกรลาภจตุรพิธ #บริษัทแคนนอฟท์ร่วมกับ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #พลเอกนิรุทธ #เกตุสิริ #โรงพยาบาลสิรินธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทแคนนอฟท์

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง