บริษัท ฮอร์เวิร์ท สแกน จำกัด ร่วมส่งมอบความสดชื่นน้ำดื่ม Aquahill 100 แพ็ก แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลกลาง

ในสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2019 ถึงแม้ว่าหลายคนจะปรับตัวและระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น แต่ปัจจุบันประเทศไทยก็ยังคงเผชิญกับปัญหานี้อยู่ ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลกระทบในหลายด้าน บริษัท ฮอร์เวิร์ท จำกัด จึงอยากขอส่งความสดชื่นและร่วมใจทำความดี

โดยการบริจาคน้ำดื่ม Aquahill จำนวน 100 แพ็ก นำทีมโดยคุณจุฑามาศ โพธิ์เจริญ ผู้บริหารบริษัท ฮอร์เวิร์ท สแกน จำกัด (คนที่สองจากด้านซ้าย) เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลกลาง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

- Aquahill - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Horvert Skan Co., Ltd.

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ