บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเก้าอี้ จำนวน 700 ตัว รวมมูลค่า 150,000 บาท ให้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

นายพีรภพ หาญไกรพงศ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายภูรพัฒน์ หาญไกรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ และ ภญ.กัญรดา ปัญญาธนพร กรรมการบริหารส่วนงานการตลาดและขาย บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเก้าอี้ จำนวน 700 ตัว รวมมูลค่า 150,000 บาท ให้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับวัคซีน โดยมี พญ. มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ และ นางศิริลักษณ์ อุบลเหนือ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมรับมอบ ณ สถานีกลางบางซื่อ เมื่อวันก่อน

- Sเคนยากุ มอบ 15หมื่นค่ะ - ภาพที่ 1

ติดตามเพจ